Lesy ČR zvýšily ochranu obce Lukavice na Rychnovsku před povodněmi

Lesy ČR vybudovaly na přítoku potoka Lukavice, nedaleko Rychnova nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji, suchou nádrž, díky které budou obyvatelé blízké obce lépe chráněni před rizikem povodní. Náklady na výstavbu nádrže převýšily částku 10 milionů korun.

lukavice_250x220.jpgV rámci stavebních prací jsme zcela odstranili starou hráz, která byla v havarijním stavu. Při velké vodě dokonce hrozilo její protržení,“ vysvětluje výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Nová hráz vytváří suchou nádrž, která dokáže v případě povodní zadržet až 32 tisíc m³ vody a brání tak akutnímu ohrožení Lukavic. „Pozitivním vedlejším efektem stavby je vznik pásu s tůněmi, které budou sloužit k rozvoji a zachování mokřadních druhů rostlin a živočichů,“ doplňuje Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

V Hradci Králové, 27. prosince 2010

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.