Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu obce Šumvald na Uničovsku

Lesy ČR významně zvýšily protipovodňovou ochranu obce Šumvald na Uničovsku, v okrese Olomouc, v Olomouckém kraji. Před nedávnem totiž na vodním toku Dražůvka, v oblasti jen kousek nad obcí, dokončily rekonstrukci původních protipovodňových opatření a to nákladem ve výši 2,7 milionu korun.
drazvka_retence_301x225.jpg

Lesy ČR kompletně zrekonstruovaly 6 metrů vysokou a 25 metrů dlouhou protipovodňovou přehrážku, která splní svůj účel v době zvýšených průtoků. Přehrážka zachytí vodou nesený materiál, který by jinak mohl narušit břehy toku a omezí nebezpečí poškození nemovitostí v obci,“ poznamenává Pavel Pernica, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Moravy.

“ poznamenává Pavel Pernica, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Moravy.

Úpravy byly také provedeny na zhruba 300 metrů dlouhém úseku pod přehrážkou. Břehy a pomístně i dno toku byly vyskládány a opevněny kameny, přičemž se podařilo zachovat průchodnost pro pohyb vodních živočichů. Obec Šumvald je tak dnes díky Lesům ČR nejen lépe chráněna proti případné velké vodě, ale též proti případným naplaveninám, které by eventuální povodňový stav mohly ještě zhoršovat. 

Obec Šumvald leží v severní části Hornomoravského úvalu na Uničovsku, v okrese Olomouc, v Olomouckém kraji. Na severu je ohraničena výběžky Hrubého a Nízkého Jeseníku. Má protáhlý tvar, rozkládá se po obou stranách potoka Dražůvky v nadmořské výšce 265 metrů.

V Hradci Králové 11. ledna 2012 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.