Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013

  • čtvrtek 4. prosince 2014, od 17.00 hodin – vernisáž k zahájení výstavy „Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013“, Galerie mladých Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlavní třída 22, město Šumperk, Olomoucký kraj

V rámci výstavy „Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013“ bude od 4. prosince 2014 do 15. února 2015 vystaveno v sále Galerie mladých Vlastivědného muzea v Šumperku

48 fotografií, na kterých je zachycen les, jak ho vidí ti, jejichž nejen profesní život je s lesem spojen často už několikátou generaci. Fotografie tvoří výběr z bezmála 200 snímků, které poslali do soutěže zaměstnanci 7 lesních správ Lesů České republiky organizačně začleněných pod Krajské ředitelství Šumperk.

12 lesníků – fotografů posílalo během března až května 2013 snímky do 4 tematicky rozlišených kategorií: “Člověk v lese“, „Voda v lese“, „ Lesní fauna a flóra“a „Les v našem kraji“.

Tříčlenná komise vybrala vítěze každé kategorie a sestavila kolekci snímků, které byly graficky zpracovány, vytištěny a zarámovány. Vznikla tak „putovní výstava“, kterou si už od září 2013 měli možnost prohlédnout účastníci různých veřejných akcí. Snímky byly nejprve prezentovány veřejnosti v olomouckých Smetanových sadech na tradiční podzimní akci „Oslavy lesa na Floře“, dále pak ve Střední lesnické škole v Hranicích. V únoru 2014 je obdivovali klienti Střediska ekologické výchovy Švagrov. Fotografie shlédli také tuzemští i zahraniční návštěvníci Městského kulturního střediska Javorník nebo výstavních prostor hanušovického pivovaru. Ozdobily rovněž jednací sál Krajského úřadu Olomouckého kraje a vestibul budovy ředitelství Lesů České republiky v Hradci Králové.

Nakonec výstava doputuje zpět do místa, kde vznikla – do Šumperka. Nedaleko odtud totiž žije autor, pro jehož fotografie byla v rámci soutěže dodatečně vytvořena mimořádná kategorie nazvaná „Fotografie pana Antonína Říhy“. Snímky tohoto lesníka – důchodce, mající profesionální úroveň, byly v rámci výstavy prezentovány samostatně, vždyť věhlas tohoto fotografa přesáhl už dávno hranice České republiky. Z fotografií pana Říhy a všech ostatních autorů vyzařuje láska a respekt k životu, lesnické profesi a také schopnost vidět každodenní, a přesto neobyčejnou krásu lesa.

Přijďte se proto také Vy podívat na les přes objektiv fotoaparátu lesních hospodářů a citlivých obdivovatelů přírody.

V Hradci Králové, 2. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření