Lesy v Mionší ponechány bez zásahu člověka

Samovolnému přírodnímu vývoji bez zásahu člověka jsou ponechány lesy na ploše 157,23 hektarů v národní přírodní rezervaci Mionší v Beskydech. Smlouvu o vymezení bezzásahového území 16. listopadu podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR bylo dosud podle smlouvy o spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR vymezeno devět bezzásahových území. Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je desáté a v Moravskoslezském kraji první. Patří k největším. „Ve většině tamějších lesů se netěží už víc než sto let. Vyskytují se tam velmi vzácní pralesní brouci a měkkýši i ptáci, například datlík tříprstý a puštík bělavý. V Mionší je ale především největší komplex bukojedlových lesů v České republice, tím je lokalita mimořádná,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Území je špatně přístupné a neprochází jím žádná turisticky značená cesta. Katastrálně spadá do správních obvodů obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.

„Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme je pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území. Jsem rád, že se po několikaleté přestávce spolupráce na vyhlašování bezzásahových území zintenzivnila a že letos vyhlašujeme již druhé bezzásahové území,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vyznačení bezzásahových území je společným a letitým projektem Lesů ČR i AOPK. Letos podepisují zástupci obou organizací smlouvu již podruhé. V červnu se tak stalo ve Studeném na Benešovsku ve Středočeském kraji. V lesích spravovaných podnikem Lesy ČR je tedy na 795,6 hektarech lesa deset bezzásahových území. Obdobnou dohodu má AOPK ČR také se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR.

Bezzásahová území v ČR na pozemcích státu spravovaných Lesy ČR, s.p.
Název Území AOPK ČR Lesy ČR Rozloha (ha) Datum podpisu
Doutnáč NPR Karlštejn RP Střední Čechy LS Nižbor 66,8 20. 9. 2004
Tajga NPR Kladské rašeliny RP SCHKO Slavkovský les LZ Kladská 146,6 18. 1. 2005
Kleť PR Kleť RP Jižní Čechy LS Český Krumlov 38,3 13. 11. 2006
Hedvíkovská rokle NPR Lichnice RP Východní Čechy LS Nasavrky 34,6 27. 2. 2007
Lovětínská rokle NPR Lichnice RP Východní Čechy LS Nasavrky 50,4 27. 2. 2007
Poledník NPR Jizerskohorské bučiny RP Liberecko LS Frýdlant 71,6 3. 5. 2007
Javorina NPR Javorina RP SCHKO Bílé Karpaty LS Luhačovice, LS Strážnice 166,0 14. 3. 2008
Havrany NPR Libický luh RP Střední Čechy LS Nymburk 31,3 21. 10. 2008
Ve Studeném NPR Ve Studeném RP Střední Čechy LZ Konopiště 32,76 22.6.2017
Mionší NPR Mionší RP SCHKO Beskydy LS Jablunkov 157,23 16. 11. 2017

Pozn: NPR=národní přírodní rezervace; PR=přírodní rezervace; RP SCHKO=regionální pracoviště správy chráněné krajinné oblasti; RP=regionální pracoviště; LS=lesní správa; LZ=lesní závod

Kontakty:
Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz;
Karolina Šůlová – tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny, +420 724 102 406+ karolina.sulova@nature.cz