Lesy Plzeňského kraje ve správě Lesů ČR zůstanou zelené

V lesích Plzeňského kraje, které spravují Lesy ČR (LČR) se vyšší těžby kůrovcem napadených stromů vyskytují pouze v porostech u hranic s Národním parkem Šumava. Tato situace plně odpovídá předpovědím z letošního července, kdy LČR informovaly o stavu v ochraně lesa v Plzeňském kraji na tiskové konferenci v Železné Rudě.

Nejsme rádi, že se naše předpoklady potvrdily. Ale na zbytku území, mimo sousedství s Národním parkem Šumava, je situace dokonce lepší než jsme čekali,“ zdůrazňuje Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství LČR Plzeň. V celém Plzeňském kraji se totiž v září, v porostech spravovaných Lesy ČR, našlo a zpracovalo pouze 6 660 metrů krychlových kůrovcového dříví, což je přibližně třetina objemu zpracovaného v předchozím roce. Tehdy, v září 2009, podnik zpracoval skoro 18 tisíc metrů krychlových kůrovcem napadených stromů.

Letos celkově se v Plzeňském kraji zpracovalo 36 tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví, což je méně než třetina loňského roku, kdy podnik zpracoval téměř 116 tisíc metrů krychlových. K dosažení tohoto stavu, k odchytu kůrovců v Plzeňském kraji, podnik použil celkem 47 tisíc klasických lapáků a 5 800 lapačů.

Do konce tohoto roku očekáváme, že u nás bude oproti jiným územím dohledáno již pouze několik set kůrovcem napadených stromů. Místo řešení kůrovcové kalamity se tak můžeme soustředit na výchovu porostů mladých i obnovu porostů dospělých a tím zlepšovat zdravotní stav lesů včetně jejich odolnosti do budoucna. Současně se zaměřujeme na zacelování ran po kalamitách, které postihly Plzeňský kraj v minulých letech,“ vysvětluje dále Ivan Klik a doplňuje: „Pokles objemu kůrovcového dříví bude pro příští rok znamenat úměrný pokles obranných proti kůrovcových opatření a tomu odpovídající úsporu v nákladech,“ uzavírá.

Pro následující rok Lesy ČR počítají s tím, že větší objemy obranných opatření budou muset soustředit na hranice s lesy těch vlastníků a správců, kde se situaci s kůrovcem zvládnout nepodařilo, zejména pak na hranice s Národním parkem Šumava.

Lesy ČR v Plzeňském kraji spravují přibližně 133 tisíc hektarů lesa a ročně těží okolo 850 tisíc metrů krychlových dřeva. Těžby kůrovcových stromů tak letos budou představovat pouhých cca 4,6 % z veškerého těženého dříví LČR v Plzeňském kraji. Lesy ČR naproti tomu jen v letošním roce v Plzeňském kraji vysadily více než 5,5 milionů sazenic nových stromků.

V Hradci Králové, 15.října 2010  

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Lýkožrout smrkový, nazývaný také obecně kůrovec, je černohnědý, lesklý brouk se světle žlutými chloupky. Dosahuje velikosti 4 – 5,5 mm. Lýkožrout smrkový je spolu s bekyní mniškou naším nejvýznamnějším hmyzím škůdcem lesů. Jeho škodlivost je dána schopností hubit i zdravé dospělé smrky a rychlostí množení. V nižších polohách má i tři generace do roka, takže jeho populace se během jednoho roku může zvýšit i více než dvacetkrát. Škody tak bez provedené ochrany rychle rostou.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.