Letecké vápnění lesních porostů na Jablonecku

V příštích týdnech proběhne další fáze letecké aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty severních Čech tentokrát v okolí Jablonce nad Nisou. Použit bude přírodní dolomitický vápenec bez chemických přísad, který je pro lidi i zvěř neškodný.

S vápněním na Jablonecku bylo započato v roce 2005, pokračovalo se v roce 2006 a 2007. Letos proběhne vápnění zbytkové východní části Černostudničního hřebene. Celkově bude ošetřeno 241 ha. Důvodem tohoto opatření je neuspokojivý stav lesních půd, které jsou vlivem imisí a kyselých dešťů v minulých desetiletích velice kyselé. Umělá aplikace zásaditého dolomitického vápence pomáhá nastolit rovnováhu v chemizmu půdy.

Hlavním cílem vápnění je kromě snížení kyselosti půd a dodání chybějícího vápníku také zvýšení obsahu hořčíku. Právě proto je používán výhradně vápnitý dolomit se zvýšeným obsahem hořčíku (CaCO³ + MgCO³). Po technické stránce je plošné vápnění prováděno prakticky výhradně letecky.

V rámci České republiky bylo vápnění opakovaně užíváno ke zlepšení lesních půd také například v Krušných nebo Orlických horách.

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz