Liberecký kraj a Lesy ČR slavnostně zahájily provoz nové autobusové otáčky a heliportu na Smědavě

Lyžaři i zdravotnická záchranná služba v Jizerských horách mohou přivítat zlepšení služeb a bezpečnosti: Zástupci Libereckého kraje a Lesů ČR před začátkem letošní lyžařské sezóny slavnostně zahájili provoz nové otáčky autobusů a plochy pro přistávání vrtulníků Letecké zdravotnické záchranné služby na Smědavě.

Výstavbu inicioval v roce 2008 odbor dopravy krajského úřadu v Liberci. Lesy ČR pro tuto investici poskytly pozemky a finanční prostředky v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Investice v celkové výši téměř milión korun přinese dostatečný prostor pro otáčení autobusů, které do Jizerských hor přivážejí lyžaře, cyklisty a turisty. Zároveň také uvolní stávající parkovací prostor pro automobily a zvýší bezpečnost návštěvníků hor díky novému prostoru pro přistání vrtulníků Letecké zdravotnické záchranné služby.

Bližší informace:

Ing. Eva Kajzarová,
Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství Liberec
tel.: 724 525 139, e-mail: kajzarova.oi36@lesycr.cz

Poznámky pro editory: 
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.