Likvidace bolševníku v Karlovarském kraji stojí Lesy ČR každoročně stovky tisíc korun

Lesy ČR vítají iniciativu Karlovarského kraje na společný boj proti této invazní rostlině

Lesy ČR se dlouhodobě snaží bojovat proti nežádoucímu šíření některých druhů nepůvodních rostlin. Jedním z nejnebezpečnějších druhů je bolševník velkolepý, velmi rychle rostoucí rostlina, která díky nadměrné velikosti zastiňuje svými listy ostatní rostliny. Po několika letech vytvoří souvislý porost, který pohltí většinu slunečního záření a tím zahubí velkou část nižších rostlin. Dokáže se zabydlet prakticky všude, kde má dostatek světla. Vyhovují mu louky i okraje lesa nebo okolí lesních cest či potoků a svou rozpínavostí brání v růstu nejen lesním rostlinám, ale i semenáčkům a sazenicím stromů. Mezi regiony, kde se Lesy ČR s bolševníkem potýkají nejvíce, patří Karlovarský kraj.

Likvidace bolševníku je navíc velmi zdlouhavá, protože jeho semena dokážou vyklíčit i po dvanácti letech strávených v půdě. Napadené plochy je také nutno sekat několikrát ročně, aby rostliny nemohly vykvést a vysemenit, další možností boje je chemický postřik rostlin těsně před květem.

Lesy ČR proto na spravovaných pozemcích, v souladu s platnou legislativou, bolševník soustavně likvidují. „V letošním roce jsme na likvidaci bolševníku na cca třiceti hektarech plochy vyčlenili částku téměř čtvrt milionu korun, a to z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Náklady se každý rok, kdy chemickým postřikem ošetřujeme desítky hektarů napadených ploch, pohybují ve stovkách tisíc korun,“ upozornila ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová.

V boji s bolševníkem je však nutné spolupracovat s ostatními vlastníky pozemků, které tato nebezpečná rostlina pustoší. Proto jsme přivítali iniciativu hejtmana Karlovarského kraje připravit společný projekt likvidace invazních druhů rostlin. Lesy ČR jsou členem užší pracovní skupiny, která připraví projekt likvidace bolševníku, křídlatky a netýkavky žláznaté,“ uvedla dále Barbora Klempířová.

V Hradci Králové, 31.srpna 2010  

Zbyněk Boublík 

tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:

Přírodu Karlovarského kraje od 19. století ohrožuje rostlina z čeledi miříkovitých, která dosahuje úctyhodných rozměrů. Jedná se o bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Dorůstá výšky až pěti metrů a její květenství mívá průměr až půl metru. Je to velmi nebezpečný invazní druh, který je schopen zcela zničit původní ekosystémy na místech, která osídlí.

Z okrasné rostliny agresorem

Tento rostlinný druh pochází z oblasti Kavkazu. Do Evropy byl zavlečen jako okrasná rostlina pěstovaná v parcích a botanických zahradách a v Čechách se poprvé objevil na počátku 19. století. V roce 1815 nechal do zahrady zámeckého parku v Kynžvartu kníže Metternich vysadit semena bolševníku získaná darem od ruského cara Alexandra I. Bolševníku se zde výborně dařilo. O šedesát let později se již začal volně šířit širokým okolím zámeckého parku a v roce 1907 byl jeho výskyt zaznamenán až na Moravě. V padesátých letech byl potvrzen výskyt bolševníku ve volné přírodě na pouhých devíti lokalitách v ČR a v současnosti je jich již více než pět set.

Rychlý postup bolševníku

Invaze bolševníku probíhá nejčastěji podél cest a vodních toků za pomoci větru a vody unášejících semena, či dopravních prostředků, na kterých se semena zachytila. Díky tomu, že semena klíčí brzy na jaře, získává bolševník náskok před svými konkurenty. Jediná rostlina vytváří kolem 30 000 semen, díky kterým se porost bolševníku dokáže ročně rozšiřovat o desítky metrů a ničit další části původních ekosystémů.

Rostlina se umí bránit

Bolševník však není nebezpečný pouze pro rostliny u nás původní. Dokáže ohrozit i člověka, a proto je nutné s rostlinou zacházet velmi obezřetně. Obsahuje totiž kromě kyselin a alkoholů také toxické látky – furanokumariny, které se po styku s pokožkou aktivují UV zářením. Výsledkem kontaktu s bolševníkem často bývá velmi vážné poleptání kůže spojené se vznikem bolestivých puchýřů. Jediným nepřítelem je člověk Díky tomu, že u nás nemá prakticky žádného přirozeného nepřítele ani konkurenta, musí proti této rostlině zasahovat člověk.

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření. 
Fotopříloha:

foto-bolsevnik-2_301x225.jpg   foto-bolsevnik-1_301x225.jpg

foto-bolsevnik-3_301x225.jpg   foto-bolsevnik-4_301x225.jpg