Likvidace následků vichřice z 25. června

Dva měsíce od vichřice, která 25. června poničila některé regiony, jsou ukončena výběrová řízení na zpracování kalamity. Na nejpostiženějších lokalitách se tak až v posledních dnech naplno rozběhly práce na likvidaci následků.

Bouře, která zasáhla Česko 25. června v noci, poničila v lesích ve správě Lesů České republiky, s. p., více než 800 000 m³ dřevní hmoty. V následujících dnech po této živelné události Lesy České republiky, s. p., jednaly se smluvními partnery, kteří na postižených smluvních územních jednotkách (SÚJ) pracují v rámci tzv. střednědobých tendrů. Na většině z nich smluvní partner deklaroval jejich zpracování v rámci uzavřené smlouvy. Na některých SÚJ však byly škody rozsáhlé. Nakonec pouze na 5 SÚJ odstoupil smluvní partner v souladu se smluvními podmínkami od smlouvy pro navýšení objemu těžeb nad stanovený limit. K zajištění likvidace následků vichřice byla na těchto 5 SÚJ vypsána jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU). Podle předem deklarovaného a s profesními svazy projednaného klíče bylo v každém JŘBU osloveno šest firem. Začátkem srpna proběhlo otevírání a hodnocení podaných nabídek. Po uplynutí lhůty pro podání námitek podepsaly Lesy České republiky, s. p., s vítězi JŘBU smlouvy. Nepostiženějšími SÚJ, kde musel být zvolen tento postup, jsou Ledeč (15501), Ronov (15703), Kácovsko (18701), Jedlí (12507) a Jindřichov (11511).

Situace po Emmě i po vichřici z 25. června jasně poukázaly na to, že s ohledem na zákon o veřejných zakázkách státní podnik Lesy České republiky, s. p., obtížně reaguje na tyto výjimečné živelné události. Při otevřeném zadávacím řízení trvá realizace výběrového řízení přibližně půl roku. V případě krajně naléhavého případu, který zadavatel nezpůsobil, je možné použít JŘBU, i jeho realizace však trvá dva měsíce. Soukromý vlastník lesa může začít s likvidací následků ihned, státní podnik však nabere zpoždění.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz