Lužické hory budou po vichřici uklizeny do konce září

Zástupci Lesů ČR a Libereckého kraje si 22. července v Lužických horách společně prohlédli v okolí Cvikova místa, kde 24. května řádila větrná smršť.

Dokud jsem tu hrůzu neviděl na vlastní oči, tak jsem si to nedovedl představit, přestože lesáci už za ty dva měsíce od větrné smršti udělali hodně práce,“ řekl radní Libereckého kraje pro životní prostředí Jaroslav Podzimek..

Silná vichřice během několika málo minut poškodila lesy v pruhu o šířce od 200 m do 500 m a délce asi 5 km. Pruh se táhne od nádraží Jedlová pod stejnojmennou horou přes Jelení skálu, Bouřný a Suchý vrch směrem na Jablonné v Podještědí. O síle větru vypovídá skutečnost, že v pruhu byly vyvráceny, zlomeny nebo úplně poškozeny smrky, modříny, borovice, ale i buky, břízy a další druhy dřevin, některé staré i 170 let.

Podle čerstvých výsledků mapování škod pracovníky státního podniku Lesy ČR bylo upřesněno, že na Lesní správě Česká Lípa (Liberecký kraj) bylo poškozeno asi 40 000 m 3 dříví (z toho asi 5 000 m 3 listnatých dřevin, především BK) a na LS Rumburk (Ústecký kraj) asi 15 000 m 3 dříví. Značné finanční škody vznikly také na oplocenkách v zasaženém území.

„Spadlé stromy podle známých informací sice zavalily tři nákladní vozy a jedno osobní auto, naštěstí při této vichřici v Lužických horách nebyl nikdo usmrcen ani zraněn, což je nejdůležitější,“ poznamenal Jaroslav Podzimek.

Zasažené lesní správy začaly hned druhý den s uvolňováním lesních cest. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků lesa byl vyhlášen na zasaženém území zákaz vstupu do lesů. V následujících dnech začaly lesnické firmy na dotčených smluvních územních jednotkách zpracovávat nahodilou těžbu v rámci komplexní zakázky.

„Likvidace kalamity úspěšně pokračuje díky dobré spolupráci se smluvními partnery a orgány státní správy lesů. V současné době je hotova zhruba polovina prací, přesněji je zpracováno a vyklizeno z lesa více než 22 000 m 3 , z toho přes 700 m 3 bukového dříví.  Předpokládáme proto, že do konce měsíce zpracujeme celkem  30 tisíc kubíků kalamitního dřeva. Na okrajích území zasaženého kalamitou se pracuje pomaleji, ale věříme, že práce dokončíme do konce září,“ hodnotil dosavadní výsledky likvidace škod ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář s tím, že se zalesňováním začnou Lesy ČR na jaře příštího roku.

Na co nejrychlejším zvládnutí kalamitního stavu se podílejí i smluvní partneři, například také v oblasti Lesní správy LČR Česká Lípa. „Zpracování kalamit je vždy mnohem náročnější než běžná těžba nepoškozených porostů, hrozí velké riziko úrazů. V současné době jsme nasadili kolem šedesáti pracovníků. Spěcháme, protože v některých oblastech hrozí kůrovec,“ uvedl zástupce jednoho z partnerů.

Po dohodě Lesů ČR s pracovníky ochrany přírody nebude část vyvrácených buků v I. zóně CHKO Lužické hory zpracována. Protože z tohoto listnatého dříví nehrozí rozšíření škůdců do okolních porostů, došlo mezi lesníky a ochranáři k odsouhlasení tohoto postupu na území CHKO.

V současné době již probíhá příprava projektu zalesnění ploch po kalamitě, při výsadbě nového lesa budou vysokým podílem zastoupené listnaté dřeviny a jedle. To proto, aby vysázené porosty byly v budoucnu odolnější.

„Ovšem takové síle větru, která ničila lesy Lužických hor 24. května, neodolá žádný les, V jednom případě vítr například ze země vytrhl starý asi dvoukubíkový buk, dokonce i s kořenovým balem, a odhodil ho tři metry dál. Ani letití pamětníci nepamatují, aby vítr takhle přemístil několika tunové břemeno,“ podotkl Ludvík Řičář a doplnil, že lesy v Lužických horách dosud uzavřené z důvodu bezpečnosti se budou postupně uvolňovat pro návštěvníky, tak jak bude zpracovávána kalamita v jednotlivých lokalitách.

V Hradci Králové, 23. července 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  •