Lužické hory: Lesy ČR postavily vyhlídkový altán, na křižovatce lesních cest instalovaly sochu sv. Jana Nepomuckého

Výletníci mohou od 19. června vyhlížet na Lužické hory ze zastřešeného altánu postaveného státním podnikem Lesy ČR v Drnovci u Cvikova. Na rozcestí U Jána v Mařenicích, jen pár kilometrů od Drnovce, nechal podnik instalovat kopii sochy sv. Jana Nepomuckého. V pátek ji vysvětil cvikovský duchovní Rudolf Repka.

Na jihovýchodním svahu Zeleného vrchu u cvikovského vycházkového okruhu postavil podnik Lesy ČR altán s lavicí a stolem o rozměrech 5 X 3,75 metrů. Dřevěná konstrukce stojí na původních základech Švýcárny, turistické restaurace ze 30. let minulého století. Do stavby Lesy ČR vložily z vlastního dotačního Programu 2020 celkem 480 tisíc korun bez DPH. „V Libereckém kraji tak vzniklo další odpočinkové místo, které slouží turistům a návštěvníkům lesa,“ řekl tamější krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář.

Na podnět spolku „Drobné památky severních Čech“ letos nechaly Lesy ČR zhotovit z Programu 2020 za 72 tisíc korun kopii sochy sv. Jana Nepomuckého. Originál z roku 1846 vandalové poničili. V roce 1996 se na místě vztyčila kopie sochy, ta však byla o pět let později odcizena. Historický pískovcový sokl tak zůstal prázdný. Svatý Jan, tentokrát vysochaný z umělého kamene, opět vyhlíží turisty na křižovatce lesních cest od letošního června.

V Hradci Králové, 23. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.