Má dřevozpracující průmysl skutečný zájem o dříví ?

K zajištění stability a rovnoměrnosti dodávek dříví v letech 2008 – 2010 Lesy České republiky, s. p. v tomto týdnu dokončí vyhodnocení informací o nabízeném množství dříví pro rok 2008. Se znalostí disponibilního množství a sortimentů dříví jsou schopny započít konečnou fázi vyjednávání o uzavření obchodních smluv s odběrateli dříví pro následující tříleté období.

Představený Obchodní model Lesů ČR je připraven a plně funkční – jeho nedílnou součástí jsou tzv. Rámcové kupní smlouvy, smlouvy na dodávky dříví nejčastěji na tři roky. Podle harmonogramu výše zmíněného Obchodního modelu Lesy ČR tyto smlouvy uzavřou v listopadu 2007.

Je ale zarážející, že největší odběratelé dříví v České republice sdružení pod hlavičkou Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS) doposud nepředložili stanovisko k návrhu znění této tříleté smlouvy, což je podmínkou jejího úspěšného uzavření. Nestalo se tak ani po uplynutí termínu. Lesy ČR, jeden z významných dodavatelů dříví v ČR jsou připraveny tato jednání ukončit tak, aby byl v dostatečném předstihu od 1.ledna 2008 zajištěn plynulý tok dříví ke zpracovatelům. Dodávky významným odběratelům dříví v ČR ze zdrojů státního podniku činí 2,5 milionu m3 ročně. K uzavření smluv Lesy ČR vyzvou všechny odběratele v blízké době.

V Hradci Králové 31.října 2007

Šárka Kubelková
Vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.