Malá vodní nádrž u Skleného nad Oslavou zadrží vodu v krajině

Vodní nádrž poblíž Skleného nad Oslavou v Kraji Vysočina zkolaudovaly na sklonku loňského roku Lesy ČR. Stavba přišla státní podnik na 1,6 milionů korun.

Před více než sto lety byl na místě dnešní nádrže podle starých map rybník Slamák. Plochu později zarostly smrky. Ty byly po sedmdesáti letech vykáceny a uprostřed lesů vznikla opět malá vodní nádrž s funkční hrází. Dnes zadržuje vodu v krajině a zlepšuje mikroklima okolních lesních pozemků a porostů. Lesníci počítají i s rozšířením chráněných druhů živočichů. „Voda přitéká z nedaleké Hladové studánky. Břehy pozvolně přecházejí do stávajícího lesního porostu, takže celé vodní dílo do krajiny přirozeně patří,“ uvedl krajský ředitel Lesů ČR z Jihlavy Jan Sovák.

V Hradci Králové 12. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.