Markoušovický hřeben na Trutnovsku má zásluhou Lesů ČR zcela novou rozhlednu

Jestřebí hory lákají k výletům nové návštěvníky

Lesy České republiky, s. p., dnes na Markoušovickém hřebeni (708 m n. m.) na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji slavnostně otevírají zcela novou, čtyřpodlažní, 22 metrů vysokou rozhlednu. Její výstavba stála více než 2 miliony korun. V turisty oblíbených Jestřebích horách tak vznikl nový zajímavý cíl, který do této půvabné lokality přiláká další nové návštěvníky. Náklady částečně hradily přímo Lesy ČR v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Finančně se na výstavbě rozhledny podílela také EU v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Již dříve Lesy ČR kompletně opravily komunikaci, která tvoří přístup a příjezd na hřeben. U rozhledny se navíc nachází nový dřevěný odpočinkový altán a dřevěný panel se zajímavými informacemi o místě. Na přístupové cestě Lesy ČR instalovaly i 2 odpočinkové lavice. Z rozhledny se otevírají jedinečné výhledy například na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Orlické hory nebo Českoskalicko.

Otevření rozhledny na Markoušovickém hřebeni je pro nás mimořádně slavnostní událostí. Rozhledna byla postavena za necelý rok. Záměru jsme věnovali velké úsilí a mimořádnou pozornost. Lesy ČR podporují turistický ruch dlouhodobě. Víme, že stavby obdobného typu dokážou v lidech upevňovat pozitivní vztah ke krajině, lesům a přírodě. Věříme, že díky velmi pěkným výhledům do okolní krajiny takový vztah u lidí napomůže vybudovat i tato rozhledna,“ říká Daniel Vlkanova, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Hradec Králové.

Rozhledna bude celoročně volně přístupná. Nutnou podmínkou však bude dodržování provozního řádu ze strany návštěvníků rozhledny.

Přesná lokalizace rozhledny:

Na nejvyšším místě Markoušovického hřebene (708 m n. m.), jež je součástí Jestřebích hor. Lokalita se nachází na pomezí katastrů čtyř obcí – Chvaleč, Radvanice, Trutnov a Velké Svatoňovice. Z rozhledny je výhled do všech světových stran. Spatřit je možné Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Kladské pomezí, Javoří hory, Českoskalicko (vodní nádrž Rozkoš), Trutnov a další velmi zajímavá místa. Jestřebí hory, součást Žacléřské vrchoviny, jsou převážně zalesněný, asi 19 km dlouhý hřeben, probíhající ve směru od východu k západu mezi údolím Metuje u Hronova a údolím Petříkovického potoka.

Technický popis:

Přízemí

hlavní nosná konstrukce:

 • rohové železobetonové pilíře základového bloku, do kterých jsou osazeny ocelové kotevní prvky pro dřevěnou nosnou konstrukci všech nadzemních podlaží
Dřevěné konstrukce

dřevo – materiál hlavních konstrukčních prvků rozhledny:

 • sloupy kruhového průřezu z loupané kulatiny douglasky (douglaska tisolistá = Pseudotsuga menziesii)
 • vodorovné nosníky nosné příhradové konstrukce
 • nosníky podlah v jednotlivých patrech
 • nosná konstrukce a bednění střechy jsou také z douglasky
 • ostatní dřevěné prvky rozhledny (podlahy, zábradlí) tvoří dubové dřevo
Ocelové konstrukce

hlavní prvek ocelových konstrukcí:

 • táhla nosné příhradové konstrukce ve všech nadzemních podlažích
 • točité schodiště s kosými stupni uchycenými do ocelového vřetenového sloupu – tvořeno ocelovými válcovanými prvky a pororošty
 • součástí schodiště jsou i malé patrové podesty
 • z oceli jsou také některé doplňkové prvky, například zábradlí na točitém schodišti
Střecha
 • tvar osmibokého jehlanu
 • kryta střešním pláštěm z měkkého falcovaného plechu, žárově pozinkovaného s povrchovou úpravou vrstvou plastu v barvě cihlově červené (z důvodu bezpečnosti letového provozu)
Objekt rozhledny je opatřen bleskosvodem a uzemněním všech ocelových prvků nosné konstrukce, schodiště a zábradlí.
Dřevo použité na výstavbu rozhledny pochází z lesů v okolí. Toto dřevo má navíc prestižní certifikaci mezinárodního systému PEFC, což je dokladem toho, že pochází z lesů, ve kterých se hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

V Hradci Králové 30. září 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Celkové náklady na výstavbu dosáhly výše 2 057 937,- Kč včetně DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR v rámci podopatření II. 2. 4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů. Celková výše příspěvku činila 68 % způsobilých výdajů na realizaci stavby.

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření