Město Ostrov nad Ohří nominovalo Lesy ČR na udělení respektované „Ceny D“

Lesy ČR uspěly ve druhém ročníku soutěže města Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji nazvané „Cena Ď města Ostrov 2013“. Podnik díky své záslužné činnosti v oblasti lesní osvěty a pedagogiky získal nominaci, díky které postupuje do celostátního finále „Ceny Ď“, jehož vyhodnocení proběhne 20. června v pražském Národním divadle. „Ocenění uděleného Lesům ČR městem Ostrov, které jsme převzali v neděli 5. května v rámci tradičních Klášterních slavností v ostrovské Klášterní zahradě si velmi ceníme. Je pro nás povzbuzením do další práce a spolupráce s mnoha subjekty v Karlovarském kraji v oblasti předávání poznatků o lese a přírodě,“ říká Miroslav Rozner, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary. Zástupci Lesů ČR ocenění převzali z rukou členů Kolegia města Ostrov, kteří pracovníkům podniku předali nominační diplom a poděkovali za dlouhodobou spolupráci a podporu v oblasti environmentální výchovy dětí.

  • Důvody nominace Lesů ČR byly zveřejněny na webových stránkách www.cena-d.cz a jejich konkrétní znění je následující:

„Lesy České republiky – společnost v rámci dlouholeté vzájemné spolupráce s Městským domem dětí a mládeže v Ostrově pomáhá seznamovat děti i dospělé s přírodou Karlovarska. Ochotní lesní pedagogové se zúčastňují besed s dětmi o významu lesa, stromech, rostlinách i jeho obyvatelích. Pravidelně se zapojují do akcí pořádaných Ekocentrem MDDM Ostrov např. Den Země, různých soutěží pro děti, víkendových výletů do okolí Ostrova. Lesy ČR mimo metodickou a odbornou pomoc také finančně podporují environmentální programy určené především dětem z ostrovských škol. Zapomenout nemůžeme ani na popularizaci našeho Ekocentra, kterou lesníci provádějí v rámci lesnicko-pedagogických aktivit na základních školách v celém Karlovarském kraji a která k nám přivádí stále nové návštěvníky. Nezištná pomoc Lesů ČR a jejich lesních pedagogů je pro naše aktivity určené dětem jednoznačným přínosem.“

  • Co je cena Ď?

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Cena je udělována každoročně již od roku 2001. Udělení cen probíhá ve třech kolech – městském, krajském a celostátním. Slavnostní udílení celostátní ceny probíhá v Národním divadle v Praze.

V Hradci Králové 9. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření