Ministr Jurečka: Investujeme do zadržení vody v krajině, jde o nejlepší způsob ochrany před suchem i povodněmi

Ministerstvo zemědělství v posledních dvou letech investovalo do opatření na zadržení vody v krajině několik miliard korun. Aktuálně spustil resort pod vedením Mariana Jurečky příjem žádostí v novém dotačním titulu na obnovu a výstavbu rybníků, v němž je připraveno dalších 1,25 miliardy korun. Příští rok odstartuje i nový program na budování závlahových systémů.

V posledních dvou letech jsme toho pro zlepšení hydrologické situace udělali opravdu hodně. V budoucnu můžeme předpokládat ještě extrémnější výkyvy počasí, než bylo například loňské sucho, a je třeba se na to dobře připravit. Proto se snažíme investovat hlavně do přirozeného zadržení vody v krajině, které je nejlepším způsobem ochrany před suchem i povodněmi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedním z nejdůležitějších kroků napomáhajícím v krajině snižovat dopady povodní i sucha jsou komplexní pozemkové úpravy. Ty se proto nyní přednostně zaměří do oblastí ohrožených vodní erozí a nezalesněných oblastí s vysokým rizikem rychlého odtoku vody. „Od roku 2014 jsme dokončili už čtyři stovky komplexních pozemkových úprav a přes 500 jich rozpracovali. Mimo jiné jsme realizovali například protierozní opatření o celkové ploše přesahující 700 hektarů nebo ekologická opatření na více než dvojnásobné ploše,“ uvedl ministr Jurečka.

Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se do pozemkových úprav ze státního rozpočtu a Programu rozvoje venkova (PRV) investovalo za roky 2014 a 2015 celkem zhruba 3,5 mld. korun. Dalších 3,5 mld. korun je na pozemkové úpravy alokováno v PRV na období 2014-2020.

Ministerstvo zemědělství se v posledních třech letech podílelo i na financování 330 staveb vodovodů a kanalizací pro 205 tisíc obyvatel za více než 5,6 miliardy korun, MZe přitom zaplatilo práce v hodnotě přes 3,6 mld. korun. V rámci dalších dotačních titulů MZe v letech 2014-2016 se financuje 62 akcí protipovodňových opatření ve výši 931 mil. korun (dále je registrováno dalších 27 akcí ve výši 900 mil. Kč). Bylo dokončeno financování 12 akcí na obnovu a rekonstrukci rybníků v částce 79 mil. Kč, předpokládá se financování 484 akcí ve výši 1,2 mld. korun na rekonstrukci drobných vodních toků a malých vodních nádrží.

Vybrané investice v oblasti vodního hospodářství

realizace finanční rámec
Prevence před povodněmi III 2014–2019     4 650 mil. Kč
Závlahové systémy II 2017–2022 1 600 mil. Kč
Obnova, odbahňování a rekonstrukce rybníků     2007–2015 3 700 mil. Kč
Podpora retence vody v krajině – rybníky 2016–2021 1 250 mil. Kč
Opatření na drobných vodních tocích 2016–2021 2 000 mil. Kč
Vodovody a kanalizace 2014–2016 3 615 mil. Kč
Vodovody a kanalizace II (připravuje se) 2017–2021 4 800 mil. Kč
Pozemkové úpravy (státní rozpočet + PRV) 2014–2015 3 518 mil. Kč
Pozemkové úpravy (alokováno v PRV) 2016–2020 3 500 mil. Kč

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství