Moravští lesníci z podniku Lesy ČR se setkali ve Zlíně

Moravští provozní pracovníci státního podniku Lesy ČR – adjunkti, revírníci, lesní správci a další se 13. června setkali s vedením podniku, dozorčí rady i ministerstva zemědělství ve zlínském kongresovém centru. Jde o alternativu dubnového setkání českých kolegů v královéhradeckém Aldisu.

Považujeme za mimořádně důležité komunikovat dění v podniku se širším okruhem našich provozních kolegů. Bereme to rovněž jako příležitost k představení našich vizí i jednotlivých útvarů a současně chceme vyjádřit respekt k práci našich kolegů v regionech,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Obdobné setkání s provozními zaměstnanci se konalo poprvé v historii podniku.

Na konferenci se rekapitulovaly dosažené výsledky roku 2015, ale i aktuální provozní úkoly s cílem poskytnout širšímu spektru zaměstnanců informace z vedení podniku. Následně výrobně technický, obchodní, ekonomický i správní ředitel prezentovali dosažené výsledky i dění v podniku a cíle pro nejbližší období. „Podnik získává důvěru veřejnosti. Zodpovědně spravuje státní lesy, ale i malé vodní toky, rekonstruuje a opravuje lesní cesty i malé stavby, podílí se na financování regionálních projektů, spolupracuje s obcemi, spolky a organizacemi. Působí jako lídr v oboru, stanovuje spravedlivé podmínky a dává prostor menším a středním podnikatelům, kteří se dříve v lesnických zakázkách neuplatnili. To je příznivá bilance,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka. K lesníkům promluvil také další zástupce ministerstva, ředitel Oboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Petr Bureš a předseda dozorčí rady Lesů ČR Jaromír Vašíček.

V Hradci Králové 15. června 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.