Munice a granáty z Bořího lesa zmizí, Lesy ČR čekají na dohodu

Podnik Lesy ČR je připraven vypsat první veřejnou zakázku na asanaci Bořího lesa na Břeclavsku v Jihomoravském kraji. Práce by měly začít ještě letos. Nezbytná je ale domluva všech aktérů asanace, tedy policie, hasičů, zdravotníků, zástupců města Břeclavi a pyrotechnické služby.

Odstranit z celého Bořího lesa munici z továrny Muna a jejího muničního skladu, které vyhodili v roce 1945 ruští pyrotechnici do vzduchu, se dosud nikomu nepodařilo. Sedmdesát let po druhé světové válce je vyčištěno 250 hektarů, dalších 500 hektarů se ujal podnik Lesy České republiky. A to i přesto, že ho k tomu nezavazuje žádný předpis ani zákon. „Oceňuji a děkuji podniku za to, že se ujal neřešeného problému,“ řekl při březnové návštěvě Jihomoravského kraje český premiér Bohuslav Sobotka.

Podnik tedy připravil dokumentaci veřejných zakázek zaměřených na asanaci Bořího lesa. Během května a června podalo pět firem předběžné nabídky v rámci dynamického nákupního systému. „Veřejnou zakázku můžeme vypsat okamžitě. Považujeme ale za korektní počkat na vzájemnou domluvu policie, hasičů, zdravotníků, zástupců města Břeclavi a pyrotechnické služby, abychom předešli nebezpečným situacím. Zkušenost s obdobnou zakázkou nemáme a nechceme udělat při asanaci území zásadní chybu,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR. Na konci července se mají setkat všichni zmínění aktéři asanace. “Jejich dohoda je pro vypsání první zakázky nezbytná,“ dodal Lidický.

Munice se odstraňovala z Bořího lesa hned po válce, poté v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i devadesátých letech. Poslední pyrotechnici odešli v roce 2003. Podle Policie ČR byly všechny etapy asanace prováděny s minimem záznamů a často s vědomím, že v mapách sice byla munice vyznačena, ale nikdo ji už z místa neodvezl.

V Hradci Králové 16. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.