Na Domažlicku policisté a lesníci společně kontrolují dodržování zákazu vjezdu do lesa motorovými vozidly

Na Domažlicku v Plzeňském kraji proběhla o uplynulém víkendu společná součinnostní akce policistů a lesníků zaměřená na dodržování zákazu vjezdu do lesů a parkování motorových vozidel na lesních cestách a na místech, kde je to zakázáno. Na akci se podíleli policisté z obvodního oddělení Policie ČR Poběžovice a pracovníci lesní správy Lesů ČR Horšovský Týn. Policisté a revírníci provádějí v lesích intenzivnější kontroly, neboť houbařská sezóna již začala a okolní lesy navštěvuje hodně houbařů.

Společná víkendová kontrolní akce se zaměřila na lesy v okolí obcí Bělá nad Radbuzou, Železná, Smolov a Rybník. Během akce bylo zkontrolováno 24 osob a 17 vozidel. Policisté zadokumentovali v sedmi případech parkování za zákazovou značkou. Tři přestupky vyřešili na místě uložením blokové pokuty v souhrnné částce 1200 korun a čtyři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu k projednání.

Upozorňujeme všechny občany, kteří se vydávají do lesů a přijíždějí k nim motorovými vozidly, že je nutné dodržovat dopravní značky zakazující vjezd do lesa. Kde takové značky chybí, platí obecný zákaz vjezdu do lesa motorovým vozidlem a jeho parkování v lese. Z ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, totiž vyplývá, že v lesích je zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly. Lesní zákon dále v lesích zakazuje některé činnosti, a to například:

  • rušit ticho a klid
  • těžit stromy a keře nebo je jinak poškozovat
  • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
  • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
  • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
  • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  • znečišťovat les odpady a odpadky atd.

Za přestupek v rámci obecného užívání lesa může uložit orgán státní správy lesů podle lesního zákona pokutu až do výše 5 000 Kč, resp. 15 000 Kč v závislosti na okolnostech spáchání konkrétního přestupku.

V Hradci Králové 17. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření