Na Hanušovicku i Orlickoústecku je opět volný vstup do lesa

Na Hanušovicku a Orlickoústecku, v oblastech zasažených červencovou větrnou smrští, přestal v tomto týdnu platit dočasný zákaz vstupu do lesa. Odklizeny jsou tři čtvrtiny kalamitního dříví.

V lesích u Velké Moravy, Horní Moravy a Dolní Moravy a také v katastru Mladkova, Lichkova, Boříkovic či Šedivce, Nekoře, Klášterce nad Orlicí, Studeného a Pastvin je opět možné houbařit, jezdit na kole, zkrátka pohybovat se podle potřeby. Práce s odklízením kalamitního dříví nejsou ještě u konce a potrvají zřejmě do jara. Podle lesníků jsou hotové ze tří čtvrtin. Na lesních cestách ale zdaleka není tak intenzivní provoz těžké techniky jako během předchozích měsíců. „Kalamitní dříví se stále odklízí a lidé by se měli těmto místům vyhnout. Na první pohled je ale patrné, kam chodit, a kde je nebezpečno,“ uvedla lesní správkyně Jana Trejtnarová.


Šumpersko – kalamita

Dolní Morava – odklízení dříví

Na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje pokácel silný vítr v noci ze 7. na 8. července přibližně 190 tisíc metrů krychlových dříví. Největší škody byly na Hanušovicku s přibližně 157 tisíci metry krychlovými poškozeného dříví. V okolí Mladkova na Orlickoústecku bylo postiženo zhruba 35 tisíc metrů krychlových dříví, což odpovídá šestiměsíční obvyklé těžbě. Zalesnění plochy potrvá dva roky. Se zpracováním dříví se začalo hned po kalamitě. Událost řešili státní lesníci z podniku Lesy ČR, ale také soukromí vlastníci lesa, města i obce. Mnoho cest v tomto regionu dodnes lemují polámané stromy a keře.

V Hradci Králové 14. října 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.