Na Hodonínsku lesníci vysadili nové aleje plodonosných dřevin

Osm alejí se čtyřmi stovkami plodonosných dřevin vysadili lesníci na Hodonínsku v Jihomoravském kraji. Projekt byl spolufinacován 482 tisíci korunami z Operačního programu Životní prostředí. Státní podnik Lesy ČR přispěl 53 tisíci korunami.

V ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví se začalo s výsadbou nových stromů v roce 2013. Letos byl projekt dokončen. V jedné i dvou řadách dnes roste na 2,5 kilometrech sto moruší bílých, více než sedm desítek jabloní lesních a stejný počet třešní ptačích, dále šedesát hrušní polniček a několik desítek jeřábů ptačích či ořešáků královských. Stromy lemují louky, lesní cesty i lesy u obcí Vnorovy a Zarazice „Výsadbou plodonosných dřevin jsme zlepšili životní podmínky některým druhům ptáků, které se v ptačí oblasti vyskytují. Zvýšili jsme tak jejich potravní nabídku,“ uvedl brněnský specialista ochrany přírody z podniku Lesy ČR Roman Říha. Stromy je nutné pravidelně zalévat, v dalších letech je čeká výchovný řez.

V Hradci Králové 16. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Doplňující informace k projektu:

  • Na projekt s názvem „Výsadba alejí plodonosných dřevin v ptačí oblasti bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“ se podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur ve výši 481 919 Kč (ERDF 455 146 Kč, SFŽP 26 773 Kč).