Na hradě Týřově začal v srpnu stavební ruch

Zříceninu hradu Týřov na Rakovnicku ve Středočeském kraji už měsíc opravuje státní podnik Lesy ČR. Do stavby investuje tři a půl milionu korun.

Stavaři konzervují hradní věž a staticky zajišťují obvodové zdi někdejšího hradu. „Pokud vše půjde podle plánu, práce by měly skončit letos v prosinci,“ říká Radek Adam, lesní správce z Křivoklátu. Do té doby je vstup ke zřícenině hradu z bezpečnostních důvodů zakázán. Stavba bude poté staticky zajištěna a návštěvníkům se opět zpřístupní nádvoří.

V Hradci Králové 1. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.