Na Kapličkovém vrchu v Malé Morávce vzniklo nové zázemí pro návštěvníky

Dřevěný přístřešek se stoly a lavicemi a další turistické zázemí zbudovaly Lesy ČR za 600 tisíc korun pod Kapličkovým vrchem v Malé Morávce na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Veřejnosti vše lesníci předají 20. srpna ve 13 hodin.

K novému dřevěnému odpočívadlu pod Kapličkovým vrchem v Malé Morávce byly umístěny stoly s lavicemi a upraven přístupový chodník. Vše financovaly Lesy ČR z vlastního dotačního Programu 2020. „Místo tak získalo na atraktivnosti. Projekt ocení návštěvníci i místní,“ řekl Pavel Koždoň, lesní správce z Janovic. Stavbu předají lesníci veřejnosti v rámci letošních Borůvkových hodů pořádaných obcí Malá Morávka o víkendu 20. a 21. srpna 2016. „Lesníci z Lesní správy Janovice se těší na návštěvníky slavnosti a přejí novému zázemí, aby dlouho sloužilo všem obdivovatelům krás tohoto kraje,“ dodal Pavel Koždoň.

Více informací:

V Hradci Králové 16. srpna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.