Na lesní cestě v České Skalici se sanuje uvolněný skalní masiv

Uvolněný opukový masiv na lesní cestě u vstupu do Bažantnice, lokality v České Skalici, se v těchto dnech sanuje. Místo je do 30. dubna uzavřeno.

Kameny ze skalního masivu se uvolnily koncem února. Lesy ČR coby správci pozemku nechaly zpracovat odborný posudek, jak postupovat a skálu sanovat. „V místě jsme odtěžili stromy a vyklidili dřevní hmoty. Práce tak mohou po projednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny začít,“ uvedl tamější lesní správce Jiří Mička. Lokalita je označena výstražnými páskami. Městská policie z České Skalice ji pravidelně monitoruje.

Předpokládáme, že 1. května bude už cesta bezpečná a volně přístupná,“ dodal Mička.

V Hradci Králové 26. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.