Na odstoupených jednotkách práce zajistí jednací řízení bez uveřejnění

Na 23 smluvních územních jednotkách (SÚJ) byl ukončen smluvní vztah založený střednědobou zakázkou. Zajistit na těchto jednotkách kontinuitu prací do doby ukončení nového otevřeného zadávacího řízení (OZŘ) hodlá státní podnik Lesy České republiky, s. p., jednacími řízeními bez uveřejnění (JŘBU).

Z 257 smluvních územních jednotek (SÚJ), na které byly loni vypsány střednědobé tendry na lesnické práce na období 2008–2010, jsou účinné smluvní vztahy na 234 z nich. Na 12 SÚJ odstoupil smluvní partner z důvodu navýšení objemu projektovaných těžebních činností nad 120% ročního objemu těžby (vichřice z 25. 6. 2008 a další větrné epizody). Lesy České republiky, s. p., s ohledem na neplnění podmínek smlouvy smluvním partnerem nebo z důvodu prohlášení smluvního partnera, že svou povinnost danou smlouvou nesplní, odstoupily na dalších 9 SÚJ. Na 2 SÚJ byla výběrová řízení již dříve zrušena ze strany zadavatele tedy Lesů České republiky, s. p.

JŘBU lze v intencích zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách použít mimo jiné v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Tyto podmínky dle nás byly naplněny. JŘBU by mohla být vyhlášena ještě do konce tohoto roku.

Zároveň intenzivně připravujeme nové zadávací řízení na výběr dodavatelů na provádění lesnických činností na daných SÚJ. Ukončení řádných zadávacích řízení a následné podepsání smluv s novými dodavateli předpokládáme v horizontu 6–10 měsíců. Do té doby by na odstoupených SÚJ pracoval uchazeč vybraný v JŘBU.

Přílohy:

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný,  tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858
      
 


e-mail: mluvci@lesycr.cz