Nabídkové řízení na nákup automobilů pro Lesy ČR má nového vítěze

Na podzim 2008 vypsaly Lesy ČR otevřené zadávací řízení na nákup terénních automobilů střední třídy. Zadání požadovalo od uchazečů splnění přesně specifikovaných technických parametrů vozidel. Při splnění těchto parametrů pak jediným rozhodovacím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Podnik obdržel 15 nabídek. Pět z nich výběrová komise vyřadila, protože podle jejího posouzení nesplňovaly podmínky zadání. Mezi vyřazenými byla i nabídka společnosti Domanský, s.r.o. V tomto případě splňovala nabízená vozidla požadované rozměry pouze včetně přidaného předního rámu a bočního obložení, což komise posoudila jako nevyhovující.   

Z 10 hodnocených nabídek pak na základě nejnižší ceny zvítězila společnost Autocentrum Pardubice, a.s., která nabídla vozidla VW Tiguan za 468 800 Kč/ks.

Společnost Domanský podala ÚOHS návrh na přezkoumání. Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že výběrová komise měla posoudit technické parametry nabízeného vozidla jako vyhovující. Na základě tohoto rozhodnutí zařadily Lesy ČR nabídku firmy Domanský zpět do zadávacího řízení. Výběrová komise provedla nové hodnocení, ve kterém společnost Domaský zvítězila na základě nejnižší nabídkové ceny s vozidlem Hyundai Tucson za 461 345 Kč/ks.

Všem účastníkům zadávacího řízení již státní podnik tento výsledek oznámil. Nyní běží zákonná lhůta pro případné podání námitek.

Lesy ČR rozhodnutí ÚOHS akceptují, i když se s jeho argumentací neztotožňují. Podnik však potřebuje zadávací řízení ukončit, aby mohl obměnit stávající terénní vozidla, která jsou na hraně životnosti.

Hradec Králové 20. 8. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.