Nabídky podané v lesnických tendrech hodnotí Lesy ČR

Státní podnik Lesy České republiky hodnotí 564 nabídek. Jde o provádění komplexních, pěstebních a těžebních prací v lese včetně prodeje dříví, a to od letošního března. Nabídky podalo do 5. ledna 38 firem. Ty se uchází o 109 zakázek. V tendrech za 3,9 miliard korun se soutěží o bezmála 8,7 milionů metrů krychlových dříví.

Smlouvy mají platit od letošního března, a to od jednoho do pěti let. V pátek 5. ledna se nabídky veřejně otevřely a přečetly na ředitelství podniku v Hradci Králové. Poté začalo jejich posuzování a hodnocení. „Hodnoticí proces je na začátku a nemůžeme mluvit o finálních výsledcích,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy ČR.

Hlavním kritériem je nabídnutá cena. V 91 zakázkách na komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví za 3,5 miliard korun předložilo nabídky 36 společností. Smlouvy na těžební činnosti s prodejem dříví s předpokládanou hodnotou 143,7 milionů korun se týkají deseti zakázek. Nabídky podalo 21 firem. V dalších osmi zakázkách se deset firem uchází o provádění pěstebních činností. Předpokládaná hodnota činí 228,7 milionů korun. „Původně jsme chtěli vypsat veřejné zakázky už v listopadu. Vichřice Herwart však poškodila koncem října ve státních lesích jeden a půl milionu metrů krychlových dříví a změnila tak objemy, strukturu těžeb a souvisejících pěstebních prací. Tedy i zadání zakázek,“ dodal Daniel Szórád.

Tendry se týkají převážně územních jednotek, na nichž byla k 31. prosinci loňského roku dohodou ukončena smlouva mezi Lesy ČR a partnery. Stalo se tak v důsledku lesních kalamit na základě unesení Vlády ČR.

Informace o nabídkách budou 8. ledna odpoledne zveřejněny na webu podniku Lesy ČR – https://zakazky.lesycr.cz

SHRNUTÍ

  • Soutěží se o 3 903 820 000 korun.
  • Celkem 38 společností předložilo 564 nabídek.
  • Jde o 109 zakázek – na jednu bylo průměrně podáno 5,17 nabídek

V Hradci Králové 8. ledna 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.