Naučná stezka Hrad Velešov

V pátek 1. května 2009 v 10.00 hodin bude veřejnosti slavnostně předána do užívání naučná stezka Hrad Velešov, kterou vybudovaly Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou.

Stezka byla vybudována v rámci projektu Zpřístupnění kulturní památky hrad Velešov, který je financován ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na základě Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, a také z vlastních zdrojů Lesů ČR, s.p. Z celkových výdajů na projekt ve výši 1,264 mil. korun tvoří přiznané dotace 745.000 Kč. Plných 80 procent dotace, tedy 596.000 Kč, tvoří příspěvek EU a 149.000 Kč činí příspěvek z národních zdrojů. Lesy České republiky dofinancovaly zbývajících 519.000 korun. Kromě výstavby naučné stezky byly v rámci projektu odtěženy překážející a náletové dřeviny a upraven byl i přístup do hradního prostoru.

Sídelní komplex hradu Velešova, nedalekého známějšího hradu Potštejna a městečka Potštejna spolu s dalšími historickými památkami a řekou Divokou Orlicí tvoří ojedinělý typ krajiny s množstvím přírodních, historických i kulturních zajímavostí. Realizací popisovaného projektu přispívají Lesy České republiky k podpoře rekreační funkce lesů v turisticky přitažlivé oblasti. Je to součást firemní strategie rozvoje mimoprodukčních funkcí lesa a péče o les jako o prostor pro nejrůznější veřejné aktivity. Ve prospěch veřejného zájmu v lesích vynakládá státní podnik Lesy České republiky kolem 300 milionů korun ročně.

Lesy České republiky, s. p.
Renata Macková
mackova@lesycr.cz
Mobil: 724 525 157

Pozvánka na akci (jpg, 17 kB)

Fotopříloha:

ns-01_160x120.jpg     ns-02_160x120.jpg     ns-03_160x120.jpg

ns-04_160x120.jpg     ns-05_160x120.jpg     ns-06_160x120.jpg