Českolipsko: Naučná stezka v národní přírodní rezervaci Peklo je dočasně neprůchodná

Naučná stezka LČR v NPP Peklo je dočasně neprůchodná. Tuto skutečnost zapříčinil skalní sesuv v úseku mezi Novým Dvorem (Lisovou Samotou) a začátkem naučné stezky od obce Sosnová, přibližně 0,5 km od Lisovy Samoty. Možnosti odstranění závalu a případná asanace okolí se teprve zjišťují. V tuto chvíli nelze odhadnout dobu, po kterou bude stezka uzavřena.

V Hradci Králové 25. 2 2019

Martin Zajíček
vedoucí odboru vnějších vztahů
Tel.: 724 623 984
E-mail: martin.zajicek@lesycr.cz