Naučná stezka Lužní les u Břeclavi v Jihomoravském kraji slouží po rekonstrukci opět všem návštěvníkům

Lesy ČR dokončily opravu oblíbené a frekventované, šest a půl kilometru dlouhé naučné stezky Lužní les vedoucí z Břeclavi směrem ke známé jihomoravské obci Lednice. Naučná stezka vede unikátním Lednicko-valtickým areálem zapsaným na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Trasa je vedena komplexem lužního lesa nazývaného Kančí obora.
foto-ns-luzni-les_301x225.jpg

Naučná stezka vznikla na trase lesní asfaltové cesty, která je jako stvořená pro projížďky a výlety na kole, již v roce 2000. „Proto bylo nutné přistoupit k její celkové opravě. Během rekonstrukce jsme opravili všech 15 informačních panelů, jejichž součástí jsou i stříšky s lavičkami,“ uvádí Jan Dovrtěl z Lesního závodu Lesů ČR Židlochovice.

Na informačních panelech se návštěvníci lokality mohou seznámit s podrobnými informacemi o přírodních hodnotách zdejšího území, lese a lesním hospodářství včetně mnoha fotografií a obrázků.

Náklady na opravu naučné stezky Lužní les dosáhly částky téměř sto tisíc korun a byly hrazeny ze speciálního programu Lesů ČR nazvaného Program 2000, kterým Lesy ČR celostátně z vlastních prostředků podporují veřejně prospěšné funkce lesů.

Lesy ČR pečují na území Jihomoravského kraje o lužní lesy o výměře 9700 hektarů, což činí cca 30% všech lužních lesů České republiky.

V Hradci Králové, 8. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.