Naučná stezka Vodní svět na Tachovsku se otevírá dětem i dospělým

Slavnostní otevření v neděli 3. října v rámci Dne s Lesy ČR

Rádi byste se na vlastní oči seznámili s životem pod vodní hladinou a ještě k tomu z bezprostřední blízkosti pozorovali unikátní a zatím ještě stále vzácné obyvatele naší přírody – bobry? Díky úsilí Lesů ČR již nejde pouze o fikci, ale naopak skutečnou realitu.  V neděli 3. října bude poblíž obce Lesná, v okrese Tachov, v Plzeňském kraji, na území Chráněné krajinné oblasti Český les, otevřena úplně nová Naučná stezka Vodní svět. Ta, kromě výše uvedeného, lidem nabídne k vidění i další zajímavosti ze života místní nádherné přírody.

Samotné místo Naučné stezky Vodní svět se nachází uprostřed místních lesů, v lokalitě opuštěné polosamoty nazývané Kolm. Jde o malebné místo, kde se mimo pozůstatků bývalého osídlení nalézá soustava rybníků, která dnes již chovu ryb neslouží. Hlavním iniciátorem záměru vybudování naučné stezky byl Český svaz ochránců přírody, který se výrazně podílel i na realizaci projektu.

Návštěvník se zde může na několika zastávkách seznámit s nejrůznějšími organismy vázanými na vodní prostředí, po nově vybudovaném molu vstoupit nad vodní hladinu a vodní život tak pozorovat z maximální blízkosti. Nejzajímavějším tématem se jistě stane možnost setkat se s bobry, kteří zde již několik roků žijí. Lesy ČR, v rámci svého Programu 2000, kterým celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů, vybudovali pozorovatelnu, ze které se naskýtá ideální příležitost tyto největší evropské hlodavce nerušeně pozorovat v jejich přirozeném prostředí,“ přibližuje tajemná zákoutí nové naučné stezky Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Plzeň.

pozorovatelna_na_bobry_301x225.jpg    pohled_z_pozorovatelny_k_bobrimu_hradu_301x225.jpg pozorovatelna na bobry                                                                       pohled z pozorovatelny k bobřímu hradu

Samotná naučná stezka vznikla v úzké spolupráci Lesů ČR a Správy CHKO Český les. Snahou obou organizací je veřejnosti přiblížit přírodní fenomény vodního prostředí Českého lesa. 

Do prostředí NS Vodní svět je možné se dostat díky již existující Naučné stezce Lesů ČR Lesná, která návštěvníky provádí půvabným okolím obce Lesná a seznamuje je s přírodními, historickými i lesnickými zajímavostmi zdejšího kraje. Polosamoty Kolm se NS Lesná dosud dotýkala dvěma zastaveními, na kterých se turisté dočetli nejen o vlastní historii lokality, ale také o významu vody v krajině. Protože jsou však zdejší rybníky z přírodovědného hlediska velmi zajímavé, na popud Správy CHKO Český les zde letos, za spoluúčasti Lesů ČR a dalších organizací, vznikl samostatný okruh v podobě NS Vodní svět pojednávající o oblasti detailněji. NS Vodní svět většinou prochází po pozemcích Lesů ČR, nástupními místy jsou právě původní zastavení již existující NS Lesná.

Den s Lesy ČR

Naučná stezka Vodní svět bude na začátku její trasy, u zaniklého sídla Kolm, slavnostně otevřena, v rámci akce zvané Den s Lesy ČR, v neděli 3. října ve 14.00 hodin.

Pozvánka na akci (pdf, 185 kB)

Pro návštěvníky je připravena prohlídla stezky s odborným výkladem, instalována zde bude také výstava Zaostřeno na bobra a připraven je i doprovodný program pro děti. Lesní správa Lesů ČR Přimda navíc připravuje aktivity v rámci lesní pedagogiky, které zajímavou a zábavnou formou děti seznámí s lesním prostředím, přírodninami a samozřejmě i vlastní naučnou stezkou.

K nově vzniklé stezce Vodní svět vede z Lesné původní naučná stezka po pohodlné lesní cestě vhodné pro pěší a cyklisty na trekových nebo horských kolech. 

V Hradci Králové, 30.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.