NOVÁ APLIKACE POMÁHÁ LESNÍKŮM CHRÁNIT LESY PŘED KŮROVCI

Dlouhodobé sucho a především loňský extrémní průběh počasí během léta mají špatný vliv na zdravotní stav lesů. Vysoké teploty loňského léta spolu s dlouhodobým nedostatkem vláhy způsobily, že lesy jsou zranitelné a méně odolné vůči škůdcům. Tím nejvýznamnějším je u nás malý nenápadný brouk lýkožrout smrkový, zjednodušeně nazývaný kůrovec. Ten využívá sníženou schopnost oslabených smrků se bránit. Bez rychlého zásahu lesníků se šíří na další a další stromy a pod kůrou poškozuje lýko stromů. Tak dokáže během krátké doby zcela zničit i velké plochy smrkových lesů. V oblastech nejvíce zasažených suchem (především severovýchodní Morava a Slezsko) svádí lesníci už několikátým rokem náročný boj s tímto škůdcem.

Reakcí na tuto situaci je internetová aplikace s názvem KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz), kterou vyvinuli odborníci z lesnického časopisu Lesnická práce a Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM). Projekt přináší možnost on-line sledování rojení lýkožrouta smrkového, i nové možnosti jeho výzkumu.

Rojení je začátkem období letové aktivity brouků každé generace a napadání nových stromů a nastává obvykle 2-3x za vegetační sezónu. V projektu KŮROVCOVÉ INFO, který byl spuštěn letos na jaře, dobrovolní respondenti z řad provozních lesníků zveřejňují během jara a léta každý týden odchyty tohoto škůdce do speciálních pastí – feromonových lapačů, a sledují tak intenzitu rojení brouka. Výstupem projektu je mapa s přehledem situace v jednotlivých oblastech republiky a grafy vývoje rojení na jednotlivých sledovaných místech. Data z různých lokalit a nadmořských výšek slouží k vzájemné informovanosti lesníků a zlepšení možnosti obrany proti tomuto lesnímu škůdci.

Koncem srpna bylo v databázi aplikace již přes 2 200 odchytů na 178 lokalitách od 131 respondentů, kterým i touto cestou děkujeme za spolupráci. Do budoucna je plánováno rozšíření o další závažné škůdce lesních dřevin, zejména lýkožrouta severského.

Projekt podporují státní podniky Vojenské lesy a statky a Lesy České republiky, zástupci soukromých, církevních i obecních lesů nebo národních parků. Pro svůj přínos pro lesnictví získal záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Tisková zpráva k projektu KŮROVCOVÉ INFO

Kontakt pro případné dotazy či rozšíření informací:

KŮROVCOVÉ INFO

Ing. Veronika Lukášová – administrátorka projektu
Tel.: 604 211 172
E-mail: kontakt@kurovcoveinfo.cz