Nová výběrová řízení na smluvních územních jednotkách

Pouhý týden zbývá zájemcům na podání nabídek v zadávacích řízeních na tzv. střednědobé zakázky na lesnické práce na období 1. 7. 2008 – 31. 12. 2010. Nabídky mohou uchazeči podávat v sídle zadavatele v pracovních dnech od 8–17 hodin. Lhůta pro podání nabídek končí 8. 4. 2008 ve 13. hodin.

Lesy České republiky, s. p. jako veřejný zadavatel vyhlásil během února šest veřejných zakázek na lesnické činnosti. Pět zakázek bylo vyhlášeno s prodejem dříví na lokalitě P, jedna s prodejem dříví na lokalitě OM.

Následujícím krokem v procesu zadávání veřejných zakázek je otevírání obálek, které proběhne dne 10. 4. 2008 od 8. hodin v sídle Lesů České republiky, s. p. v Hradci Králové. Oznámení o veřejných zakázkách na „Provádění lesnických činností od 1. 7. 2008“ je uveřejněno na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém (IS VZ US) – www.isvzus.cz. Zadávací dokumentaci a podrobnější informace lze najít na profilu zadavatele (viz odkazy na www.lesycr.cz).

Na těchto smluvních územních jednotkách byla původní výběrová řízení vzhledem k administrativní chybě v zadávací dokumentaci zrušena ze strany zadavatele. S ohledem na zajištění prací v lese byly na těchto SÚJ uzavřeny smlouvy na základě opčního práva, tj. na práce do 31. 3. 2008. V mezidobí, do uzavření smlouvy s výhercem nového výběrového řízení, budou na daných lokalitách zajištěny nezbytné práce, spojené zejména s likvidací kalamity, na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz