Novák: Kůrovcovou kalamitu v našich lesích již nepředpokládáme

I přes vysoký kalamitní základ z loňského roku je situace s kůrovcem v lesích ve správě Lesů České republiky, s. p., uspokojivá. Původní obavy z letošního přemnožení kůrovce se díky cíleným preventivním opatřením zatím nenaplňují.

„Lesníci při svých každodenních pochůzkách v lese monitorují možné kůrovcové stromy, kontrolují položené lapáky i feromonové lapače. Díky této jejich nekonečné práci se letos daří kůrovce držet v přijatelných mezích. Podle posledních čísel se zdá, že plošná kůrovcová kalamita jako na počátku devadesátých let, nenastane“, uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák.

V minulých dnech byly dokončeny rekognoskační lety nad většinou lesů v České republice, které ukázaly, že v letošním roce se daří situaci v ochraně lesa proti kůrovcům Lesům České republiky, s. p., i většině dalších vlastníků situaci zvládat a velkoplošný rozpad porostů vlivem kůrovců nenastává. Situace se postupně zlepšuje i v oblasti Moravskoslezského kraje, kde byla pro letošní rok prognóza nejhorší.

„Jsme rádi, že se přes velmi vysoké ohrožení v letošním roce daří situaci zvládnout. Místně sice drobné problémy nelze vyloučit nikdy, ale celkově je stav dobrý“, říká Ing. Ladislav Půlpán, vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody, Lesy České republiky, s. p., a dodává: „Na tom se kromě počasí podílí především provedená opatření. Obranná opatření proti kůrovcům realizovaná v letošním roce u Lesů České republiky, s. p., představují již nyní 214 tisíc položených lapáků a přibližně 50 tisíc lapačů. Současně bylo do konce července vyhledáno a asanováno 350 tisíc m³ kůrovcem napadeného dříví. Do konce roku odhadujeme nutnost zpracovat ještě dalších cca 450 tisíc m³ kůrovcem napadeného dříví.“

Vysvětlivky: lapák – položený kmen, zpravidla přikrytý větvemi, určený k odchytu kůrovců – metoda se úspěšně používá téměř 200 let. lapač – umělá past určená k odchytu kůrovců za pomoci umělého feromonu – metoda se úspěšně používá od počátku 80. let minulého století kůrovec – v tomto případě lýkožrouti schopní se kalamitně přemnožit a hubit stojící stromy a rozvracet tak stojící porosty – lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, případně lýkožrout menší a lýkožrout severský – jsou brouci o velikosti 3,5–4,5 mm žijící v lýku. Při svém žíru vytvářejí charakteristické chodby zvané požerky. Všechny druhy jsou přirozenou součástí lesních ekosystémů, cílem obrany proto není je vyhubit, ale udržovat v bezeškodném množství – tzv. základním stavu. kalamitní základ – množství kůrovců připravených pro jarní rojení

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz