Nové logo Lesů České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s. p., začínají od dubna užívat nové logo. Stávající znak již přestal vyhovovat potřebám moderní komunikace především směrem k veřejnosti. Proto bylo na začátku loňského roku zadáno zpracování nového moderního loga, které by bylo moderní, dynamické a umožnilo rychlou identifikaci nositele. Stávající znak užívaný od vzniku podniku v roce 1992 zcela nezmizí. Bude nadále užíván například na podnikových uniformách, oproti tomu logo se objeví na merkantilních tiskovinách, propagačních materiálech a při marketingových kampaních.

Dosud užívaný znak byl pro jeho malou čitelnost obtížně použitelný. Z průzkumů, které předcházely tvorbě nového loga, vyplynulo, že veřejnost si Lesy České republiky, s. p., s tímto znakem nespojuje. Důvodem pro změnu byla také změna podnikové strategie ve vztahu k nejširší veřejnosti. Lesy České republiky, s. p., v posledních měsících mnohem více, než kdykoliv v minulosti, kladou důraz na naplňování mimoprodukčních funkcí lesa, mezi něž patří především rekreační, půdoochranné či vodohospodářské funkce lesů a ochrana biodiverzity.

Nové logo Lesů České republiky, s. p., se skládá ze dvou částí. První je výrazný logotyp vytvořený z moderního písma a druhou je symbol dvou větviček vytvořený z upraveného písmene Y z názvu LESY. Značka komunikuje zkrácený všeobecně známý název společnosti a jednoduchý symbol odkazuje k předmětu činnosti – lesnímu a krajinnému hospodaření. Logo je díky tomu vizuálně atraktivní, na první pohled zapamatovatelné. Stylizace větviček je záměrně nekonkretizovaná, aby představovala strom jako takový bez ohledu na jeho druh (jehličnan, listnáč). Díky abstraktní podobě symbolu je možné jej dále kreativně využívat v dalších aplikacích jako dekorativní prvek a může představovat i další přírodní objekty (stopy ve sněhu, sněhovou vločku, sluneční paprsky, soutok řeky atd.). Tento flexibilní systém práce se značkou zajišťuje, že se vizuální podoba společnosti může dále rozvíjet a reagovat na budoucí potřeby.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz

Nové logo Lesů České republiky, s. p.

Logo ke stažení: