Nové personální změny

S účinností od 1. 4. 2008 proběhly ve státním podniku Lesy České republiky, s. p. některé organizační a personální změny.

Od dnešního dne se mění názvy krajských inspektorátů na krajská ředitelství. Sídla těchto organizačních jednotek, jejich členění a územní působnost zůstávají stejné. Tímto krokem byla zahájena plánovaná decentralizace Lesů České republiky, s. p.

V této souvislosti se také s účinností od 1. 4. 2008 mění název pracovní pozice „ředitel krajského inspektorátu“ na „ředitel krajského ředitelství.“ Pracovní pozice „zástupce ředitele krajského inspektorátu“ se mění na „zástupce ředitele krajského ředitelství.“

Co se personální změny týká, tak od prvního dubnového dne je do funkce lesního správce Lesní správy Litoměřice jmenován Ing. Petr Tendler (*1977).

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz