Nové pronájmy honiteb přinesou Lesům ČR 16 miliónů korun ročně

Krajská ředitelství státního podniku Lesy České republiky vyhlásila a zorganizovala v květnu výběrová řízení na pronájmy 51 vlastních honiteb. Přihlásilo se do nich přes 200 zájemců, kteří vysoutěžili 46 honiteb za celkové nájemné ve výši 16 miliónů korun ročně. V pěti případech, kdy nebyl vítězný nájemce vybrán, bude výběrové řízení vypsáno znovu.

Finanční výsledek výběrových řízení považuji za úspěšný. Celková nabídka ceny pronájmu přesáhla o více než 50 % součet vyhlášených minimálních cen nájmu,“ říká inženýr Miloš Vedral, vedoucí oddělení speciálních projektů LČR, který má koordinaci pronájmu honiteb na starosti.

V několika případech podali účastníci výběrových řízení námitky proti výsledku výběrového řízení a rozhodnutí výběrových komisí. Dvě z nich byly uznány jako oprávněné a příslušné nabídky znovu posoudí výběrová komise v jiném složení.

Lesy ČR spravují celkem 1 091 honiteb. Po uzavření všech 51 aktuálních výběrových řízení budou 974 honiteb pronajímat a na 117 budou hospodařit samy.  Celkové roční příjmy z pronájmu honiteb se díky úspěšným výběrovým řízením zvýší o 11 %.

Hradec Králové, 18. 6. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz

Doplňující poznámka: Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun při tržbách přes osm miliard korun. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU