Novinka: Státní lesníci zhodnotí smluvní partnery

Působení smluvních partnerů zhodnotí do 30. dubna státní podnik Lesy ČR. Jde o zcela nový systém, který má zlepšit vzájemný smluvní vztah. Posuzován bude rok 2015, a to z hlediska výrobního, ekonomického a obecného.

Obchodní smlouva určuje smluvní vztah. Hodnocení by mělo sloužit jako motivace, ale také jako korektní zpětná vazba pro obě strany. Výsledek se promítne i do nastavení parametrů budoucích lesnických zakázek,“ řekl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád s tím, že negativní hraniční výsledky hodnocení mohou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vést až k vyloučení účasti smluvního partnera v soutěži o lesnické zakázky.

Jde o výhledovou a strategickou záležitost, proto jsou smluvní partneři informováni v předstihu. V dalších letech bude hodnocení provedeno vždy do konce března. Letošní termín je testovací. „Nyní chceme ověřit použitelnost metodiky, kterou je třeba doplnit. Během tohoto roku nastavíme principy a pravidla tak, aby je obě strany mohly akceptovat,“ dodal Daniel Szórád.

Hodnocení provedou krajští ředitelé a lesní správci z podniku Lesy ČR za účasti smluvních partnerů. Posuzovat budou například plnění ročních projektů v daných termínech i kvalitě, plnění zakázky z hlediska ochrany lesa, kvalitu zalesňování, povýrobní úpravu pracovišť a další parametry. Největší váha a důraz jsou záměrně kladeny právě na výrobní kritéria s cílem zvýšit kvalitu lesnických prací. Lesy ČR tak chtějí kultivovat smluvní vztahy, získat oboustranné objektivní informace během plnění zakázky, ale i nastavit lepší pracovní podmínky pro lesní dělníky.

V Hradci Králové 29. února 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.