Novou geologickou stezku otevřely Lesy ČR v Raspenavě na Frýdlantsku

Díky státnímu podniku Lesy České republiky přibylo v těchto dnech půvabnému regionu Frýdlantska v Libereckém kraji nové lákadlo pro turisty a návštěvníky: je jím zcela nová geologická stezka nacházející se v katastru obce Raspenava. Stezku, do jejíhož vzniku Lesy ČR investovaly více než sto tisíc korun, tvoří dvanáct kamenů – hornin, které pocházejí z místních Jizerských hor. Geologická stezka je kromě turistů určena také dětem a studentům ze základních a středních škol.

Stezka vede podél cesty u chaty Zátiší, na žlutě značené trase z Frýdlantu na Skalní hrad. Skládá se z dvanácti nejtypičtějších nerostů a hornin Jizerských hor. Každý z kamenů je na stezce opatřen plastovou cedulkou s příslušnými informacemi a mikroskopickým snímkem.

Nejstarší horninu na geologické stezce představuje žula, jednotlivé kameny jsou na vršku vybroušeny, aby byla detailně vidět jejich struktura.

V Hradci Králové 15. října 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření