Novou tiskovou mluvčí Lesů ČR je Eva Jouklová

Novou tiskovou mluvčí státního podniku Lesy České republiky se 1. února stala Eva Jouklová. Nahradila tak Zbyňka Boublíka, který z podniku odchází vykonávat funkci místostarosty Prahy 12.

Eva Jouklová má s PR několikaleté zkušenosti. Působila jako redaktorka novin a posléze tisková mluvčí. Novináři se s ní setkávali na Magistrátu města Hradce Králové, na Královéhradeckém kraji, ale nejdéle působila coby mluvčí Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Zbyněk Boublík odchází z Lesů ČR po pěti letech. „Rozhodl jsem se pro výkon veřejné funkce, které se chci věnovat naplno. Lesy ČR považuji za velký a významný podnik, v němž jsem získal mnoho zkušeností a impulsů pro další práci,“ řekl. V minulosti pracoval například v agentuře Médea Public Relations nebo jako analytik v odboru Public Relations Magistrátu hlavního města Prahy či mluvčí Potravinářské komory České republiky.

V Hradci Králové 9. února 2015

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na téměř celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.