Nový altán v libereckém Panském lomu slouží veřejnosti

V Panském lomu, liberecké přírodní památce nedaleko Horního Hanychova, letos postavily Lesy ČR dřevěný altán. Vyšel na 320 tisíc korun. Podnik ho financoval z vlastního dotačního Programu 2020.

Altán mohou využít návštěvníci lesa, 5. září jsme nedaleko uspořádali lesnický den,“ uvedl Ludvík Řičář, liberecký krajský ředitel podniku Lesy ČR. Akce se letos zúčastnilo 290 lidí. U altánu jsou kolem ohniště rozmístěny lavice se stolem, nechybí ani informační tabule.

Více o Panském lomu se dočtete zde: http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/11051-pansky-lom-liberec.html

V Hradci Králové 9. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.