Novým generálním ředitelem podniku Lesy ČR byl jmenován Josef Vojáček

Josefa Vojáčka, nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky, jmenoval a 3. září uvedl v Hradci Králové do funkce ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Hned tento týden začneme jednat s obchodními partnery i ostatními vlastníky lesů. Chceme se dohodnout na strategii i způsobu, jak společně čelit klimatické změně, tedy suchu a kůrovcové kalamitě,“ uvedl generální ředitel Vojáček. Podle něj je třeba upravit obchodní model státního podniku. „Ten musíme přizpůsobit aktuálním přírodním změnám, které se dějí. Jde například o pružnější zadávání prací, nyní zejména těch, které souvisejí s těžbou a asanací kůrovcového dříví. Zásadní je také řešení odbytu, uskladnění a cenového propadu dřevní hmoty,“ dodal Vojáček.

Do funkce generálního ředitele Lesů ČR uvedl Josefa Vojáčka ministr zemědělství Miroslav Toman: „Pan ředitel Vojáček má moji plnou důvěru a těším se na vzájemnou spolupráci. Věřím, že jako zkušený odborník se dokáže razantně vypořádat s náročnými úkoly, jako jsou kůrovcová kalamita, sucho
v lesích, propad cen dřeva či spolupráce s dodavateli prací,“
uvedl.

Na snímku: Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky

V Hradci Králové 3. září 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.