O Americkou zahradu se společně starají lesníci, ochránci přírody i občané

 

Dohodu o společné péči o národní přírodní památku Americká zahrada na Klatovsku v Plzeňském kraji podepsali v pátek 13. ledna zástupci státního podniku Lesy České republiky, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Městyse Chudenice. Pro svou jedinečnost je arboretum od roku 1969 chráněným územím.

Americkou zahradu založil v roce 1842 hrabě Evžen Černín jako školku okrasných dřevin pro park u nedalekého zámku Lázeň. S nejucelenější sbírkou severoamerických dřevin na našem území patří k nejvýznamnějším tuzemským památkám svého druhu. Je považovaná za arboristický skvost. Kromě dendrologické výjimečnosti má ale i estetický a krajinotvorný význam. Celoročně přístupnou památkou vede naučná stezka Chudenice a lesní komplex Žďár. Zájem na zachování a rozvoji „zahrady“ má tedy kromě správce pozemku – Lesů ČR a AOPK pečující o ochranu přírody také Městys Chudenice, v jehož katastru se nachází.

„Dohodli jsme se na společné péči, protože chceme zlepšit stav zahrady, vzájemně se informovat o plánovaných krocích a naplňovat dlouhodobou koncepci rozvoje tohoto území z roku 2016,“ říká Miroslav Rozner, ředitel Oblastního ředitelství Lesů ČR v západních Čechách.

Jeho slova potvrzuje ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Český les Tomáš Peckert: „Vzájemná spolupráce přináší více možností, jak o Americkou zahradu pečovat a propagovat ji na veřejnosti“.

Chudenický starosta David Žák k tomu dodává: „Chudenicko je jako krajinná památková zóna každoročně hojně navštěvováno. Jeho hodnota tkví právě v harmonické kombinaci kulturních památek a přírodně cenných míst. Americká zahrada je jeho neoddělitelnou součástí a společně s poblíž ležící rozhlednou Bolfánek patří ke zdejším nejatraktivnějším turistickým cílům. Městys Chudenice se aktivně snaží zlepšovat stav krajiny a jejích hodnotných aspektů, a proto náležitý a odpovědně udržovaný stav arboreta je pro nás významný, přičemž se v rámci našich možností snažíme k němu též přispívat“.

Partneři se budou pravidelně setkávat a plánovat konkrétní akce v „zahradě“. Prvním letošním úkolem je prosvětlení lesa po obvodu arboreta, aby měly dřeviny optimální růstové podmínky.

Kontakty:

  • Lesy ČR

Eva Jouklová – tisková mluvčí, tel. 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz

Miroslav Rozner – ředitel Oblastního ředitelství Lesů ČR západní Čechy; tel. 725 864 478, miroslav.rozner@lesycr.cz

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Karolína Šůlová – tisková mluvčí; tel. 724 102 406, karolina.sulova@nature.cz

Tomáš Peckert – ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Český les; tel.  606 269 704; tomas.peckert@nature.cz

  • Městys Chudenice

David Žák – starosta, tel. 724 181 201; zak@mestyschudenice.cz


  • Lesy České republiky

Státní podnik založený 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky obhospodařuje více než 1,2 mil. hektarů lesního státního majetku (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků a bystřin. Lesy České republiky jsou nejvýznamnějším partnerem orgánů ochrany přírody a správcem zvláště chráněných území přírody v České republice. Více na www.lesycr.cz.

  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Státní instituce zajišťující odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

  • Městys Chudenice

Městečko (městys) leží 11 km severozápadně od Klatov. Patří mezi nejstarší české osady. Od 12. století bylo sídlem rodu Černínů. V roce 1996 bylo Chudenicko vyhlášeno krajinnou památkovou zónou. Více na www.chudenice.info.