O lesnické zakázky se uchází 39 lesnických společností

Celkem 39 lesnických společností předložilo své nabídky v lesnickém tendru vypsaném státním podnikem Lesy ČR. Soutěží se o 57 smluvních zakázek a tři miliardy korun bez DPH. Budoucí smluvní partneři by měli začít plnit smluvní podmínky od 1. ledna 2016.

Obálky s nabídkami dnes otevřely čtyři komise. Zakázky jsou rozděleny na komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví, dále jen těžební činnosti s prodejem dříví a pouze pěstební činnosti. „Chceme nabídnout práci i menším a středně velkým firmám. Proto jsme o dvě třetiny zvýšili počet smluvních jednotek a zakázky jsme rozdělili podle konkrétních činností. Do tendrů k pěstební činnosti se nyní mohli prakticky přihlásit i jednotlivci,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR.

O provádění komplexních lesnických činností s prodejem dříví, tedy pěstební a těžební činnosti včetně prodeje dříví na 36 smluvních územních jednotkách se přihlásilo 33 lesnických společností. Předpokládaná hodnota prací činí 2,7 miliard korun bez DPH.

Zakázky za 30,5 milionů korun bez DPH zaměřené na těžbu dříví spolu s jeho prodejem budou aktuální pro čtyři územní jednotky. Nabídky předložilo čtrnáct lesnických firem.

Sedmnácti územních jednotek se týkají zakázky na provádění výhradně pěstebních činností v hodnotě 228,1 milionů korun bez DPH. Uchází se o ně 22 firem.

Nabídky začne od zítřka zkoumat hodnotící komise, hodnotícím kritériem soutěže je nabídková cena. „Smlouvy s obchodními partnery bychom chtěli uzavřít na přelomu října a listopadu,“ dodal ředitel Lidický.

V Hradci Králové 10. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.