Oblíbená Lesní slavnost Lapků z Drakova se blíží – letos jubilejní 10. ročník

Kde a kdy? 19. a 20. července 2014 u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku

Tajemné zříceniny strážních hradů, vzácnou dřevouhelnou huť, řemeslníky či lesníky spatří v sobotu 19. a v neděli 20. července 2014 návštěvníci Drakova v údolí Černé Opavy, v blízkosti obce Heřmanovice, u Vrbna pod Pradědem v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Uskuteční se tam totiž jubilejní 10. ročník mezi lidmi populární akce Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny s Lesy ČR. Očekává se příjezd až deseti tísíc malých i velkých návštěvníků.

Tradiční událost, jejímž cílem je zviditelnit tento mnohými nepoznaný, půvabný kout Moravskoslezského kraje, jímž ve středověku vedla důležitá obchodní cesta, dnes nahrazená neméně zajímavou naučnou stezkou Územím lapků z Drakova, znovu láká na bohatý a zajímavý program. Ten je pro návštěvníky připravován na každém z celkem devíti zastavení umístěných podél cesty vedoucí údolím Černé Opavy. Všichni návštěvníci akce si budou moci na Drakově zakoupit pamětní Vandrovní pas Lapků z Drakova, do kterého mohou sbírat na jednotlivých navštívených stanovištích kartičky horských skřítků.

I letos organizátoři chystají ukázky tavby železa středověkým způsobem v replice středověké dřevouhelné huti a rýžování zlata. Návštěvníci údolí se mohou dále těšit na vystoupení členů hudebních, rytířských a šermířských skupin. Ukázky svých prací předvedou kováři, řezbáři, řemeslníci, kumštýři či farmáři. Navštívit bude možné i pravou tkalcovnu. Bohatý program dále zpestří lesní galerie se znalostní soutěží jesenických hub. Na Drakově se letos poprvé uskuteční Festival sýrů okolních farmářů spojený s nabídkou originálních a regionálních produktů.

Do programu se aktivně zapojují Lesy ČR

Pracovníci Lesů ČR mají připraveny ukázky lesní pedagogiky, což je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesních pedagogů. V bloku Lesů ČR veřejnost uvidí rovněž řadu dravých ptáků.

Bohatý program pro děti

Lesníci státního podniku Lesy ČR pro děti připraví poznávací soutěže, hry a stezky odvahy. Děti si navíc budou moci zasadit „svůj“ strom. Dále děti pobaví a poučí zajímavá razítkovací hra nazvaná Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova. Úkolem dětí bude získat v rámci soutěže alespoň pět razítek do připraveného Vandrovního pasu. Hra děti při jejich vandrování provede místy a cestičkami až k tajemné Zlaté kuželně, kde si s rybáři mohou vyzkoušet i dětský rybolov v tůni u památného buku. Na druhé straně U Slučího potoka mohou děti navštívit vodníka a čarodějnici Arastelu. Jen o kousek dál pak bude hrát hezké písničky potulný flašinetář. Na děti i dospělé letos stejně jako v minulých letech v neděli čeká atraktivní plavecká soutěž míčků Drakovský plaváček. Do soutěže je však nutné se hlásit již v sobotu.

Organizátoři akce

Na organizování akce se podílejí pracovníci lesních správ Lesů ČR Město Albrechtice, Karlovice a Jeseník. Hlavním organizátorem je Spolek Přátelé Vrbenska. Partnerem Lesní slavnosti Lapků z Drakova je Moravskoslezský kraj a město Vrbno pod Pradědem, které akci též finančně podporují. Jedním z dalších partnerů je i společnost pro přírodu a krajinu ACTAEA Karlovice.

Na Drakov na kole, autem nebo speciálním autobusem

Do Drakova se zájemci dostanou na kole, vlastním osobním vozidlem anebo speciálními autobusy vypravovanými z Vrbna pod Pradědem. Jízdné pro děti je zdarma, pro dospělé pak za 10,- Kč. Výstupní stanoviště bude u odstavného parkoviště u hlavní silnice, odkud vede kilometrová cesta na Drakov. Z horního parkoviště bude jezdit atraktivní vláček, který je určen zejména dětem (jedna jízda 10,-Kč) a seniorům (jedna jízda 20,-Kč). Parkování osobních vozidel bude umožněno na označených parkovištích v okolí Drakova.

Veškeré podrobnosti zájemci najdou na internetových stránkách http://lapkovezdrakova.estranky.cz  

Akce proběhne v sobotu 19. července v době od 10 do 20 hodin a v neděli 20. července od 10 do 17 hodin.

V Hradci Králové 10. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření