Oblíbená Lesní slavnost Lapků z Drakova se blíží

Kde a kdy? 13. a 14. července u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku

Tajemné zříceniny strážních hradů, vzácnou dřevouhelnou huť, řemeslníky či lesníky spatří v sobotu 13. a v neděli 14. července návštěvníci Drakova v údolí Černé Opavy, v blízkosti obce Heřmanovice, u Vrbna pod Pradědem v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Uskuteční se tam totiž další ročník mezi lidmi populární akce Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny s Lesy ČR. Očekává se příjezd až deseti tísíc malých i velkých návštěvníků.

Událost, jejímž cílem je zviditelnit tento mnohými nepoznaný, půvabný kout Moravskoslezského kraje, jímž ve středověku vedla důležitá obchodní cesta, dnes nahrazená neméně zajímavou naučnou stezkou Územím lapků z Drakova, znovu láká na bohatý a zajímavý program. Ten je pro návštěvníky připravován na každém z celkem osmi zastavení umístěných podél cesty vedoucí údolím Černé Opavy. Všichni návštěvníci akce si budou moci na Drakově zakoupit pamětní Vandrovní knížku Lapků z Drakova, do které si mohou nechávat razítky označovat navštívená stanoviště.

I letos organizátoři chystají ukázky tavby železa středověkým způsobem v replice středověké dřevouhelné huti a rýžování zlata. Návštěvníci údolí se mohou dále těšit na vystoupení členů hudebních skupin, rytířských spolků, kejklířů, numerologů, věštců či skupiny Agripa se středověkou střelnicí a historickým kolotočem. Ukázky svých prací předvedou kováři, řezbáři, řemeslníci či farmáři. Navštívit bude možné pravou tkalcovnu, mechová jezírka, jarmareční trhy nebo výstavu zbraní. Bohatý program dále zpestří projížďky v kočárech, jízdy na koních, lesní galerie, ale třeba i vodník u Slučího potoka. Na návštěvníky čeká rovněž atraktivní Hra o štěstí o 200 pěkných cen.

Do programu se aktivně zapojují Lesy ČR

Pracovníci Lesů ČR mají připraveny ukázky lesní pedagogiky, což je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesních pedagogů. V bloku Lesů ČR veřejnost uvidí rovněž řadu dravých ptáků.

Bohatý program pro děti

Děti v rámci akce pobaví a poučí zajímavá razítkovací hra nazvaná Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova. Úkolem dětí bude získat v rámci soutěže alespoň pět razítek do připravené Vandrovní knížky. Pokud se jim to podaří, získají za odměnu odznak nebo pamětní minci Lapků z Drakova. Během soutěže si děti mimo jiné zahrají kuželky ve zlaté kuželně s tajemnými skřítky a poznají nejen tajemství lesa, ale třeba též mini ZOO nebo kouzlo dětského rybolovu. Navíc si budou moci zasadit vlastní strom.

Na děti i dospělé letos stejně jako v minulých letech čeká dále soutěž nazvaná Drakovský plaváček, do které se zájemci mohou hlásit v sobotu od 10 do 16 hodin. V neděli ve 13.30 hodin organizátoři vypustí čísly a jmény označené míčky po řece Černá Opava. Na Drakově pak míčky postupně vyloví hasiči. První místa budou oceněna tričkem Drakovský plaváček. Ostatní děti dostanou velký odznak plaváčka.

Organizátoři akce

Na organizování akce se podílejí pracovníci lesních správ Lesů ČR Město Albrechtice, Karlovice a Jeseník. Hlavním organizátorem je Spolek Přátelé Vrbenska. Partnerem Lesní slavnosti Lapků z Drakova je NADACE OKD a Moravskoslezský kraj, kteří akci rovněž významně finančně podpořily.

Na Drakov na kole, autem nebo speciálním autobusem

Do Drakova se zájemci dostanou na kole, vlastním osobním vozidlem anebo zdarma speciálními autobusy vypravovanými z Vrbna pod Pradědem. Výstupní stanoviště bude u odstavného parkoviště u hlavní silnice, odkud vede kilometrová cesta na Drakov. Parkování osobních vozidel bude umožněno na označených parkovištích v okolí Drakova. Veškeré podrobnosti zájemci najdou na internetových stránkách http://lapkovezdrakova.estranky.cz  nebo http://pratelevrbenska.webnode.cz.

Akce proběhne v sobotu 13. července v době od 10 do 20 hodin a v neděli 14. července od 10 do 17 hodin.

V Hradci Králové 11. července 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření