Oblíbená Lesní slavnost Lapků z Drakova se blíží

Kde a kdy? 16. a 17. července u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku

Tajemné zříceniny strážních hradů, vzácnou dřevouhelnou huť, řemeslníky či lesníky spatří v sobotu 16. a v neděli 17. července návštěvníci Drakova v údolí Černé Opavy, v blízkosti obce Heřmanovice, u Vrbna pod Pradědem v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Uskuteční se tam totiž další ročník populární akce Drakov – Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů ČR.

Událost, jejímž cílem je opět zviditelnit tento mnohými nepoznaný, půvabný kout Moravskoslezského kraje, jímž ve středověku vedla důležitá obchodní cesta, dnes nahrazená neméně zajímavou naučnou stezkou Územím lapků z Drakova, opět láká na bohatý a zajímavý program. Ten je pro návštěvníky připravován na každém z celkem devíti zastavení umístěných podél cesty vedoucí údolím Černé Opavy. Všichni návštěvníci akce si budou moci na Drakově vyzvednout zdarma Vandrovní knížku Lapků z Drakova, do které si mohou nechávat razítky označovat navštívená stanoviště.

I letos organizátoři pro návštěvníky chystají ukázky tavby železa středověkým způsobem v replice středověké huti. Další podrobnosti k připravovanému programu přibližuje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek-Místek Jiří Silvestr: „Návštěvníci údolí se mohou těšit i na divadelní představení, vystoupení členů hudebních skupin, rytířských spolků a skupiny Agripa se středověkou střelnicí, historickým kolotočem a kejklíři. Ukázky svých prací předvedou kováři, řezbáři či farmáři. Zajímavé budou pro veřejnost i jarmareční trhy. Bohatý program dále zpestří jízdy na koních, lesní galerie, ale třeba i vodník u Slučího potoka. Pracovníci Lesů ČR mají připraveny ukázky lesní pedagogiky, což je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Na návštěvníky čeká rovněž atraktivní tombola o mnoho pěkných cen.“ Na organizování akce se podílejí pracovníci lesních správ Lesů ČR Albrechtice, Karlovice a Jeseník. Hlavním organizátorem je Spolek Přátelé Vrbenska.

Děti v rámci akce pobaví a poučí zajímavá soutěž nazvaná Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova. Úkolem dětí bude získat v rámci soutěže alespoň sedm razítek do připravené Vandrovní knížky. V rámci soutěže si děti mimo jiné zahrají kuželky ve zlaté kuželně s tajemnými skřítky a poznají nejen tajemství lesa, ale třeba i kouzlo dětského rybolovu. Na konci soutěže získají malý dárek. Úplnou novinkou letošních slavností je zcela nová dětská soutěž nazvaná Drakovský plaváček. V neděli 17. července organizátoři vypustí  jmény označené míčky po řece Černá Opava a na Drakově je postupně vyloví hasiči. První místa budou oceněna tričkem Drakovský plaváček. Ostatní děti  dostanou velký pamětní klopový odznak s plaváčkem.

Akce se zúčastní osobně hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, ředitelé krajských ředitelství Lesů ČR Frýdek-Místek a Šumperk, starostové okolních obcí a také zástupci Nadace OKD.

Do Drakova se zájemci dostanou na kole, vlastním osobním vozidlem anebo zdarma speciálními autobusy vypravovanými jak z Vrbna pod Pradědem, tak i ze Zlatých Hor. Výstupní stanoviště bude pak u odstavného parkoviště u hlavní silnice, odkud vede kilometrová cesta na Drakov. Odtud se zdatní jedinci mohou dostat na Lesní slavnosti pěšky, ostatní pak připraveným minibusem, který z Údolí Lapků z Drakova bude nepřetržitě jezdit tam a zpět. Parkování osobních vozidel bude umožněno na označených parkovištích přímo v okolí Drakova. Veškeré podrobnosti zájemci najdou na internetových stránkách  http://lapkovezdrakova.estranky.cz  nebo http://pratelevrbenska.webnode.cz .

Akce proběhne v sobotu 16. července v době od 10 do 21 hodin a v neděli 17. července od 10 do 17 hodin.

V Hradci Králové, 13. července 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.