Obnova Schwarzenberského plavebního kanálu nekončí

Podnik Lesy ČR spolu se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a rakouským Tourismusverband Böhmerwald obnovil dva úseky Schwarzenberského plavebního kanálu. Nyní připravuje rekonstrukci úseků navazujících na opravenou část od rozvodí Vltava-Dunaj až na hranici s Rakouskem.

V roce 2012 se začalo díky evropskému projektu s rekonstrukcí dvou úseků plavebního kanálu, vodního díla z konce 18. století, a to mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch – U Korandy a hraničním potokem Ježová/Iglbach. „Dále se práce týkaly hraničního potoka Pestřice/Rothbach mezi Zvonkovou/Sonnenwaldem a Medvědím potokem,“ uvedl Dan Král, vedoucí správy toků, oblast povodí Vltavy z podniku Lesy ČR. V dalších dvou letech se instalovaly nové informační tabule. Od té doby se u Schwarzenberského plavebního kanálu setkávají Češi s Rakušany. Historické plavení dřeva, folklorní vystoupení s lidovou muzikou a řemesly se stalo pro obyvatele obou stran hranic tradicí. V sobotu 19. září uzavřeli osmnáctou novodobou plavební sezónu.

Aktéři projektu by rádi na povedenou rekonstrukci plavebního kanálu navázali. „Letos připravujeme projektovou dokumentaci na opravu dalších dvou úseků. Čekáme na výzvy a možnosti evropské podpory,“ dokončil Dan Král. Projektované úseky propojí opravenou část od rozvodí Vltava-Dunaj až na hranici s Rakouskem.

Schwarzenberský plavební kanál měří 52 kilometrů. Spojuje povodí Vltavy a Dunaje. V minulosti sloužil k zásobování Vídně palivovým dřívím. Trasa kanálu začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a pokračuje k osadě Jelení, kde prochází asi 400 metrovým podzemním tunelem. Odtud vede až k obci Zvonková, kde pokračuje 12 kilometrů po rakouském území. Pak se vrací zpět do Čech, kde v revíru Lesů ČR Svatý Tomáš překonává hlavní evropské rozvodí a dále prochází k řece Grösse Mühl již opět na území Rakouska. Kanál je velkorysou stavbou, jedinečnou nejen na území střední Evropy.

V Hradci Králové 23. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Doplňující informace k projektu:
  • Projekt „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je realizován v rámci OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, Cíl 3 Evropská územní spolupráce, Prioritní osa I. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how. Celkové plánované náklady projektu představují částku ve výši 856 272 EUR. Z toho připadá na část projektu realizovanou Lesy ČR 286 490 EUR s 85 % příspěvkem z ERDF a 5% příspěvkem z národních zdrojů. Realizace projektu byla plánována od 10/2011 do 10/2013 (konec fyzické realizace).
  • Kromě státního podniku Lesy ČR se na projektu podílí Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (vedoucí partner) a Tourismusverband Böhmerwald. Heslem tohoto programu je: Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.