Ochránci přírody i lesníci monitorují v Jeseníkách velké šelmy

Věrohodné důkazy o přítomnosti velkých šelem a kočky divoké hledá v širší oblasti Jeseníků a Rychlebských hor Hnutí DUHA Olomouc spolu s Agenturou ochrany přírody (Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky) a státním podnikem Lesy České republiky. Během října a listopadu bylo v terénu rozmístěno více než 60 fotopastí.

Nyní netrpělivě očekáváme sněžení, které nám poskytne příležitost pátrat po stopách a dalších pobytových znacích velkých šelem,“ uvedl Jiří Beneš z Hnutí DUHA Olomouc. Cílem této terénní části monitoringu je potvrdit přítomnost velkých šelem podle stop, případně zajistit vzorky srsti či trusu pro DNA analýzu. „Stopování je neméně důležité pro výběr vhodných lokalit k umístění dalších fotopastí. Kromě terénního monitoringu také sbíráme a vyhodnocujeme údaje o náhodných pozorováních a nálezech pobytových znaků. Pozorovatelé mohou své nálezy posílat na stopy@selmy.cz,“ pokračoval Beneš, koordinátor monitoringu šelem v Jeseníkách.

Zprávy o výskytu rysa ostrovida i vlka obecného v Jeseníkách se objevují, informace však zatím nejsou dostatečně věrohodné. „Chybí věcné důkazy, například fotografie pozorovaného zvířete nebo jeho stopy,“ zmínil Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky a dodává, že výsledky zimního monitoringu budou k dispozici nejdříve v létě příštího roku.

Tyto šelmy byly v minulosti nezbytnou součástí ekosystému i potravní pyramidy. Pokud se prokáže, že se do Jeseníků vrátily, zaměříme se i v lesích na jejich ochranu,“ řekl Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství Lesů České republiky v Šumperku.

Monitoring šelem v širší oblasti Jeseníků provádí Hnutí DUHA Olomouc v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“ podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Podobné aktivity probíhají také v Krkonoších, Beskydech nebo na Broumovsku.

Více informací naleznete na webech: www.monitoring.selmy.cz; www.selmy.cz ; www.olomouc.hnutiduha.cz

Eva Jouklová Jiří Beneš
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p. Koordinátor monitoringu šelem
Tel.: +420 725 257 900 v Jeseníkách, Hnutí DUHA Olomouc
E-mail: jouklova@lesycr.cz Tel.: 606 078 021
E-mail: jiri.benes@hnutiduha.cz

foto: Michal Tuška

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.