Ochránci přírody obnovují s lesníky vodní tůně

Za posledních pět let obnovil Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Lesy ČR 58 vodních tůní. Jen na Valašku jich je 18, letos to byly čtyři v pohoří Javorníky v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Budou sloužit jako útočiště obojživelníků a bezobratlých živočichů.

Tři tůně v údolí Provazné u Halenkova a jedna v údolí Kýchová v Huslenkách byly letos obnoveny pomocí bagru. Na realizaci projektu, jednoho z letošních dvou set spojených s ochranou biodiverzity, spolupracovala základní organizace ČSOP Javorníček s Lesy ČR, konkrétně s Lesní správou Vsetín.

Tůňky mají velký význam pro místní populace chráněných obojživelníků, pravidelně se v nich rozmnožuje čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan štíhlý, kuňka žlutobřichá a dokonce kriticky ohrožený čolek karpatský. Domov zde najde i řada vodních bezobratlých živočichů, jak třeba vážky, šídla a šidélka, potápníci, znakoplavky, klešťanky, bruslařky, chrostíci nebo vodní měkkýši,“ uvedl Jiří Stonawski z podniku Lesy ČR.

Většina vzácných „obyvatel“ tůní preferuje osluněné tůně. Proto byl v Kýchové společně se sedimenty odstraněn i nálet vrb a dalších dřevin, přímo z tůně pak rozsáhlý porost orobince širolistého.

Kromě státního podniku Lesy ČR projekty finančně podporuje také Ministerstvo životního prostředí.

Eva Jouklová Miroslav Dvorský
Tisková mluvčí Lesů ČR ZO ČSOP 76/17 Javorníček
Tel.: 725 257 900 Tel.: 728 585 009
E-mail: jouklova@lesycr.cz E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz